Tysk erhvervstillid siver, som smitten stiger - men langt fra forårets kollaps

Det er anden måned i træk erhvervstilliden falder og ligger et godt stykke under niveauet, inden krisen ramte.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Friske tal for den tyske økonomi viser, at tysk erhvervstillid, målt ved IFO-indekset, falder i november til 90,7 mod 92,5 i oktober. Der var dog forventet et fald til 90,2. Det er anden måned i træk er­hverv­stil­li­den falder og ligger et godt stykke under niveauet, inden krisen ramte. Vi ser den klare årsag til faldet, som værende den nye smittebølge med flere døde og nye restriktioner til følge giver ny modstand til økonomien. I IFO-indekset spørges 7.000 tyske virksomheder om vurderingen af den nuværende situation og for­vent­nin­ger­ne til fremtiden.

Efterårets øgede smitte og runde af restriktioner bider fra sig i økonomien, og corona styrer kort og godt slagets gang i de store økonomiske bevægelser, hvor vi lige nu ser er­hverv­stil­li­den sive igen. Men selvom det er en drønærgerlig udvikling, så falder det ikke nær så meget som frygtet, og faldet kommer heller ikke som verdens største overraskelse. Vi har i et stykke tid sagt, at de økonomiske nøgletal vil knække over den kommende tid, og det er nøjagtigt det, som vi ser lige nu. Desuden er den aktuelle tilbagegang slet ikke til­nær­mel­ses­vist i samme stør­rel­ses­or­den som kollapset i foråret. Så i bund og grund bryder det ikke med vores forsigtige optimisme i en ellers mørk tid.

Vurderingen af den nuværende situation falder kun en anelse til 90 i november mod 90,4 i oktober. For­vent­nin­ger­ne til økonomien over de næste 6 måneder falder derimod væsentligt mere og går ned på 91,5 mod 94,7 i sidste måned. Set i et større perspektiv, så er vurderingen af den nuværende situation aktuelt på sit laveste niveau i 10 år, hvis vi ser bort fra bunden i april. For­vent­nin­ger­ne til fremtiden er på niveau med inden krisen, men har altså taget sig et hug over de seneste måneder.

Den forsigtige optimisme trods den sivende erhvervstillid finder vi blandt andet i, at det nuværende økonomiske tilbageslag adskiller sig fra forårets både i størrelse og i form. Således er det ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, som i langt overvejende grad lider mest. Det er der naturligvis intet positivt over i sig selv, men det positive islæt skal findes i, at industrien i højere grad er friholdt. Med andre ord kører store dele af den tyske økonomi videre i fremgang, og det skal vi glæde os over. I tillæg kom der i går PMI-tal, hvor Tyskland overraskede positivt.

Også set med danske briller er der lige nu grund til en aktuel bekymring med de ringere tal for tysk økonomi, men på det lidt længere sigte og også iboende og forsigtig optimisme for fremtiden. Vi hæfter os selv primært ved sidstnævnte og er fortrøst­nings­ful­de for det længere sigte. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en ny og markant tilbagegang, så kommer der også en større eksportregning at betale i Danmark.

Relaterede artikler