Rekordvækst i den amerikanske økonomi

Vi vidste godt, at dagens tal ville blive historiske, og det blev de så sandelig også.

Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Friske tal fra den anden side af Atlanten viser, at den amerikanske økonomi slog alle vækstrekorder i statistikkens levetid i 3. kvartal med en annualiseret vækstrate på 33,1 procent, svarende til en kvartalsvis vækstrate på 7,4 procent, hvilket var lidt stærkere end de 7,2 procent markedet havde forventet.

Vi vidste godt, at dagens tal ville blive historiske, og det blev de så sandelig også. Desværre må vi også sande, at fremgangen kommer på en enormt billig baggrund, da det amerikanske BNP faldt med 9 procent i 2. kvartal. Den amerikanske økonomi har altså på ingen måde indhentet det tabte.

Dagens tal er interessante af flere årsager. For det første giver de det første indblik i, hvordan amerikansk økonomi klarede sig i 3. kvartal, hvilket i sig selv gør tallet uhyre interessant. For det andet er tallet det sidste store nøgletal inden præ­si­dentval­get på tirsdag. Vi forventer, at Trump vil forsøge at tage så meget af æren som muligt for disse tal, og det vil også kunne flytte nogle stemmer. Trump er dog bagefter i me­nings­må­lin­ger­ne, og vi tror derfor ikke dagens tal vil ændre valgets udfald, hvor vi fortsat forventer en sejr til Biden.

Zoomer vi ind på det amerikanske privatforbrug, der udgør knapt 70 procent af det amerikanske BNP, så steg pri­vat­for­bru­get med 8,9 procent. Derved har der også været rekordvækst i pri­vat­for­bru­get i 3. kvartal. Desværre kommer fremgangen også her på en billig baggrund, da pri­vat­for­bru­get faldt med 9,6 procent kvartalet før. Dertil er der sket et skifte i forbruget hos de amerikanske forbrugere, der har købt flere varer og færre services. Det betyder, at store dele af den amerikanske ser­vi­ce­in­du­stri stadig har det meget svært.

Samlet set har der altså været et stort comeback i den amerikanske økonomi, og det er bestemt glædeligt. Der er dog allerede sket meget siden 3. kvartal sluttede for næste en måned siden. Nye smittebølger hærger igen USA, og det tynger forbrugerne, hvor humøret er mærkbart lavere end før krisen.

Fortsat mange nye ledige i USA

Tager vi et blik på det amerikanske arbejdsmarked, er der også kommet nye tal for ledigheden i dag. Tallene viser, at 751.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge, hvilket er lidt mindre end for­vent­nin­ger­ne på 770.000.

Dagens ledighedstal overrasker derved en smule positivt, men ændrer ikke ved, at der stadig er en ledighedsstorm på det amerikanske arbejdsmarked. Selv her et halvt år inde i krisen fortsætter de ugentlige le­dig­heds­til­mel­din­ger med at overgå de værste tider under finanskrisen, der kun lige akkurat kom over 600.000. Udviklingen i den amerikanske ledighed bliver kun endnu værre af, at der ikke medtages de ledige som er på den særligt etablerede pan­de­mi­un­der­støt­tel­se. Der er dog også lyspunkter, da rigtig mange amerikanere også kommer i arbejde. Det betyder, at retningen er den rigtige på det amerikanske arbejdsmarked, hvor ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten tikker nedad til trods for, at der fortsat er alt for mange amerikanere, som melder sig ledige.

Le­dig­heds­tal­le­ne belyser også antallet af fortsatte ledige. Antallet af fortsatte ledige falder til lidt under 7,76 mio. Tallene for fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker over forrige uge, mens nye le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker sidste uge. Tallene skal også ses i sammenhæng med den særligt etablerede pan­de­mi­un­der­støt­tel­se, men også inklusiv denne særlige understøttelse, bevæger ledigheden sig ned.

USA står i en afgørende tid

USA og amerikansk økonomi går ind i en helt særlig tid med et præsidentvalg i næste uge. Biden står i øjeblikket til at vinde valget, og der er også en god sandsynlighed for, at han kan få et demokratisk flertal i begge kamre af Kongressen. Det vil forbedre udgangspunktet for den amerikanske økonomi, og vil med de økonomiske briller være et ønskescenarie, selvom det ikke er sort og hvidt. Dertil forhandles der stadig intensivt om en ny hjælpepakke, mens en tredje smittebølge trænger sig på i USA. Det er en skrøbelig tid for økonomien med nogle store og afgørende udfald over den næste tid.

Vi håber og forventer, at pri­vat­for­bru­get fortsat vil stige i USA, men vi må også sande at den høje ledighed vil sætte sine spor. Det er derfor afgørende, at den amerikanske økonomi for en hjælpende hånd fra hjælpepakker, og jo før jo bedre. Pri­vat­for­bru­get er vækstmotoren i amerikansk økonomi, og det er derfor afgørende at forbruget får en hjælpende hånd.

Set med danske øjne er den amerikanske økonomi også interessant, da USA er en af vores største han­dels­part­ne­re, og beskæftiger mere end 80.000 danske eksportjobs. Derfor vil en fortsat fremgang i amerikansk økonomi også komme dansk økonomi til gode. Vores eksport til USA er mindre konjunk­tur­føl­somt, da medicin udgør en stor del, men det vil stadig kunne mærkes på dansk økonomi hvis den amerikanske økonomi ikke kommer mere op i gear.

Relaterede artikler