Præsidentvalg og arbejdsløse amerikanere kan lægge pres på dansk medicineksport

Der kommer til at gå virus i nøgletallene! Omfanget er dog fortsat usikkert.

Nu går der Coronavirus i tallene

Præsidentvalg og arbejdsløse amerikanere kan lægge pres på dansk medicineksport

Det amerikanske præsidentvalg rykker tættere på, og selvom Biden ser ud til at løbe med sejren, er det stadig alt for tidligt at dømme Trump ude. Præ­si­dentval­get er imidlertid ikke det eneste, der bliver interessant at følge den 3. november. Det amerikanske folk skal også skifte ud i dele af kongressen, og det har også betydning for, hvordan den amerikanske økonomi vil udvikle sig de næste fire år.

Den kommende tid vil byde på mange interessante fokuspunkter i præ­si­dentvalg­kam­pen. Både den økonomiske kri­se­hånd­te­ring, handelspolitik, klimakrisen og immigration vil blive vigtige temaer. Set med danske øjne har me­di­ci­na­lin­du­stri­en god grund til at holde ekstra øje, da medicin tidligere - og nu igen – også er et tema, om end mindre end andre af de førnævnte temaer.

Trump har i sit 50-punkts oplæg til valget, at prisen skal sænkes på receptpligtige lægemidler, og Biden har også gjort det til et mål at sænke amerikanernes udgifter til medicin.

Uanset hvem af præ­si­dent­kan­di­da­ter­ne, der vinder, og hvordan kongressen ender med at blive sammensat, er det ikke usandsynligt, at der vil komme et opgør med me­di­ci­na­lin­du­stri­en, som længe har været i fokus på grund af de meget høje priser på medicin. Begge kandidater har varslet et opgør med priserne, hvis de vinder præ­si­dentval­get. Og det er af særlig interesse for Danmark.

USA er vores næststørste handelspartner og i omegnen af 80.000 danskere er beskæftiget med amerikansk eksport. Ud af Danmarks samlede eksport til USA udgør me­di­ci­nal­pro­duk­ter hele 60 procent. Dvs. at me­di­ci­n­eks­por­ten til USA udgør ca. 7 procent af Danmarks samlede eksport.

Set med danske øjne har vores store andel af me­di­ci­nal­pro­duk­ter kunnet agere som stødpude i turbulente tider, da medicin er mindre konjunk­tur­føl­somt. Står vores medicineksport til USA nu over for et længerevarende pres, vil den stødpude altså blive mindre.

Heldigvis vil man ikke nødvendigvis gå efter me­di­cin­pro­du­cen­ter­ne i et opgør med høje priser. Værdikæden er meget lang i den amerikanske me­di­ci­nal­sek­tor, og man vil derfor højst sandsynligt gå efter nogle af de mange mellemmænd i sektoren.

Alligevel er udsigterne usikre for dansk me­di­ci­na­l­eks­port, da 11 mio. amerikanere har mistet deres arbejde som følge af Coronakrisen. For mange af dem vil det også betyde et farvel til deres private sund­heds­for­sik­ring. Nogle af de amerikanere vil komme over i mindre fordelagtige, offentlige programmer, og nogle vil ryge helt ud af systemet.

Det betyder, at vi må forvente at se et øget forbrug af billigere kopimedicin, da de offentlige programmer ikke har samme midler som de private. Det kan ramme de danske producenter og risikerer dermed en lavere dansk eksport.

Derfor er det dybt bekymrende, at antallet af ledige kun falder meget langsomt i USA, da rigtig mange mennesker potentielt kommer til at stå uden sund­heds­for­sik­ring. Luften lader til at være gået ud af ballonen i den amerikanske genopretning. USA er ikke kun en vigtig brik i den globale økonomi, men også afgørende for dansk eksport. Ender USA i en længerevarende recession, vil det også ramme Danmark. Ikke alene igennem et lavere et økonomisk gear, men også igennem afledte effekter fra færre beskæftigede i USA.

Klummen er bragt på Euroinvestor 30 september 2020.

Relaterede artikler