Ny EU-prognose spår voldsomt økonomisk tilbageslag

EU-kommissionen forventer et fald i BNP på 7,4% i år i EU som helhed.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB fastholder rekordlav rente

En netop offentliggjort prognose fra EU-kommissionen viser, at de forventer et fald i BNP på 7,4% i år i EU som helhed. Kommissionen betegner prognosen som symmetrisk forstået på den måde, at tilbageslaget gælder alle lande. Dog er dybden af tilbageslaget varierende. EU-kommissionen forventer, at BNP vækster med 6,1% til næste år. For eurozonen forventes BNP at falde med 7,7% i 2020 for at vokse med 6,3% i 2021.

Det økonomiske tilbageslag er af historiske dimensioner. Det er fuldstændig vanvittigt at se ind i de her tal i dag, når vi for blot nogle måneder siden så ind i en fremtid med positiv BNP-vækst på menuen, og hvor diskussionerne kørte på, hvor meget væksten kunne komme op over 1%. Hvis nogen fortalte mig de her tal ved årsskiftet, var jeg faldet ned af stolen.

Den spæde indsigt i økonomien i EU og eurozonen er så småt allerede begyndt at poppe frem. Blandt andet faldt BNP med 3,8% i 1. kvartal i eurozonen, og samtidig har vi set, at virk­som­heds­til­li­den i eurozonen er styrtdykket med de største månedlige fald nogensinde. Det varsler ikke godt for den nærmeste fremtid. For ser­vi­ce­sek­to­ren er tilliden hos virksomhederne faldet til det laveste nogensinde, og for industrien er vi kun et mulehår fra at observere et niveau, som er lavere end finanskrisens. Til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser fra Coronakrisen har den europæiske centralbank blandt andet lanceret et nyt opkøbsprogram, så man nu køber med historisk stor hastighed. Samtidig ser man bort fra bud­get­be­græns­nin­ger­ne i Vækst- og Sta­bi­li­tetspag­ten, som i den grad er en hjælpende hånd til fi­nans­po­li­tik­ken. De penge- såvel som fi­nans­po­li­ti­ske tiltag skal ikke alene afbøde, men også skabe rammerne for den efterfølgende genopretning.

Ringe udsigter for dansk eksport

For Danmark ser Kommissionen et fald i BNP på 5,9%. Det er barskt nok i sig selv, og en tand værre, end vi forventer. Men faktisk også et af de mildere scenarier i EU-prognoserne, når vi sammenligner mellem landene. Vi har i længere tid forventet, at dansk økonomi kommer hurtigere ud af starthullerne ovenpå Coronakrisen, som vi endnu betegner som en kortvarig krise.

 

Dagens dystre prognose fra EU-Kommissionen bekræfter dog den væsentlige udenlandske risikofaktor. Et EU, som er længere tid om genopretningen, vil være med til at holde den danske vækst i kort snor. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi bliver til trods for det unægtelig påvirket i et ikke uvæsentligt omfang af en europæisk økonomi i dvale. Isolerer vi dansk eksport til europæisk økonomi, så går mere end 50% af den danske eksport til EU. Med store dele af EU lukket ned, forventer vi et massivt fald i eksporten over den kommende periode. Den danske eksport til EU beskæftiger mere end 400.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis europæisk økonomi slår ud i en langvarig recession.

Relaterede artikler