Næsten 1,5 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

De senest 14 uger er der i alt løbet mere end 47 mio. ansøgninger til arbejdsløshedsunderstøttelse gennem systemet i USA.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Nye tal viser, at 1.480.000 amerikanere søgte om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i sidste uge. Dermed fortsætter det høje antal af le­dig­heds­til­mel­din­ger i millionklassen, og tallet er også højere end forventet. Til sammenligning nåede de værste uger under finanskrisen kun kortvarigt op over 0,6 mio. Antal nytilmeldte ledige har de seneste 14 uger konsekvent ligget i millionklassen og toppede i slutningen af marts med knap 7 mio.

De senest 14 uger er der i alt løbet mere end 47 mio. ansøgninger til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se gennem systemet i USA. Det er et helt abnormt tal, som svarer til 8 gange befolkningen i Danmark. Svaghedstegnet i dagens tal, at det endnu er et enormt højt tal, samt at neddroslingen fra uge til uge har mistet en del af sin kraft.

Skærer vi alligevel gennem det tykke lag af den dystre virkelighed, så er der en lille sprække af lys for enden af tunnelen. Selvom neddroslingen har mistet en del af sin styrke, så peger den fortsat ned, som har været tilfældet 12 uger i streg nu. En omvendt situation med et voksende antal havde været langt værre, og som desuden ikke kan udelukkes vender tilbage. Så selvom nedtrapningen er blevet ekstremt svag over de seneste uger, så er der stadig tale om en lille nedtrapning, som altså holder lyssprækken åben. For det andet ser vi, at der også er amerikanere, som komme i arbejde og dermed holder den samlede ledighed i skak. Så mens vi stadig er vidne til mange nye ansøgninger, så går antallet af fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger faktisk en anelse tilbage. Det skal vi glæde os over og vidner om, at det hårdeste slag har fundet sted, om end slagene endnu ikke er ovre.

Antallet af fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger er lavere end for en måneds tid siden. Antallet at fortsatte ledige lyder på 19,5 mio. personer, hvilket er knap 800.000 færre end ugen før. En måneds tid tidligere var antallet tættere på de 25 mio., og det lavere antal i dag tyder på, at der også kommer personer i arbejde og derved melder sig ud af ledighedskøen. Tallene over fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker over forrige uge, mens nye le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker sidste uge.

Ar­bejds­løs­he­den i USA er alarmerende høj og lød ved den seneste opgørelse for maj på 13,3%. I slutningen af næste uge bliver vi klogere på, hvordan den har udviklet sig den seneste måned, men alt tyder på en let faldende men fortsat to-cifret arbejdsløshed. Et afgørende element for amerikansk økonomi bliver derfor, i hvor lang tid den høje arbejdsløshed kommer til at vare ved. Vi har en forventning, om den kommer til at bevæge sig ned herfra, men meget står og falder med den gradvise genåbning og risikoen for nye stigninger i smitten og ny delvis nedlukning eller langsommere genåbning. Det står derfor ikke mejslet i sten, at ar­bejds­løs­he­den kommer til at falde, og sker det ikke, øger det risikoen for, at krisen kan blive mere langvarig.

Tager vi de danske briller på, så er den amerikanske økonomi kun blevet yderligere interessant med årene. USA nærmer sig titlen som vores største eksportmarked, hvor de er i hælene på Tyskland, og omkring 80.000 danske jobs er tilknyttet eksporten til USA. Et vigtigt holdepunkt er dog, at en stor del af vores eksport til USA består af medicin, hvilken er mindre følsom overfor uro. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi til trods for den store me­di­ci­na­l­eks­port, forventer at se et mærkbart tilbageslag i eksporten og drøje periodevise hug over den kommende tid. Det vil holde den danske genopretning i kort snor.

Relaterede artikler