IMF ser mindre dystert på økonomien – men genopretningen bliver lang

Antallet af fortsat ledige falder med lidt over en mio. personer.

Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

IMF har netop offentliggjort en ny prognose, hvor man forventer et fald i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en på 4,4 procent i 2020, efterfulgt af en vækst på 5,2 procent i 2021.

I deres juni prognose forventede IMF et fald i verdens BNP på 4,9 procent og en vækst på 5,4 procent i 2021. IMF er derved blevet lidt mindre pessimistiske de sidste måneder. IMF hæfter sig blandet andet ved, at den kinesiske økonomi har klaret sig bedre end ventet, og at fi­nans­po­li­tik­ken, blandet andet i Europa og USA, understøtter genopretningen – i vores optik er man dog ikke i mål endnu med fi­nans­po­li­tik­ken, hvor man kan og bør gøre mere. IMF hæfter sig også ved at genopretningen bliver lang.

Det er nu genopretningen skal stå sin prøve, og tiden er i sandhed skrøbelig. Ledigheden er mange steder langt højere end før krisen, og genopretningen er aftaget markant i tempo. Den høje ledighed smitter naturligvis af på efterspørgslen, og med nye smittebølger flere steder i verden, så er der oprigtig grund til bekymring.

Vi forventer dog alligevel, at genopretningen vil fortsætte, da man fra politisk hold kaster mange penge ud i økonomierne, og dertil har cen­tral­ban­ker­ne åbnet for sed­del­pres­ser­ne som aldrig før. Det vil understøtte økonomien, og forhåbentlig vil det også være nok til, at holde genopretningen i live.

Zoomer vi ind på enkelt områder så forventer IMF samlet set et fald i BNP-væksten på 4,3 procent i USA og et fald på 8,3 procent i Eurozonen. Det er mere optimistisk end i juni, hvor man forventede et fald i det amerikanske BNP på 8 procent, og et fald i europæiske BNP på 10,2 procent. Vi har også bidt mærke i genopretningen begge steder, men må desværre også konstaterer at opsvinget mister momentum.

Set med danske øjne er det bekymrende, at vores største han­dels­part­ne­re er så hårdt presset økonomisk. Eksporten beskæftiger omkring 850.000 danske jobs, hvoraf langt størstedelen af dem forbinder sig til europæiske og amerikansk eksport. Vi har heldigvis en mindre konjunk­tur­føl­som eksport i Danmark med fokus på medicin og vindmøller, og det vil agere som stødpude for os. Vi kommer dog ikke uden om, at den danske eksport står overfor en svær tid, og de seneste to måneders fald i den danske eksport nager os derfor.

Relaterede artikler