Historisk vækst i eurozonen - men på billig baggrund og svær tid lurer forude

Ser vi mere landespecifikt, så overrasker stort set alle lande positivt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB åbner døren for nye lempelser til december

Friske tal for økonomien i eurozonen viser, at BNP steg med 12,7% i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Der var ventet en vækst på 9,6% i eurozonens økonomi, så der er derfor tale om en gedigen positiv overraskelse.

Fremgangen i den europæiske økonomi i 3. kvartal er med længder den største nogensinde målt. Stigningen sker imidlertid ovenpå et historisk dyk i 2. kvartal på -11,8%, og i det lys blegner rekorden en hel del. Vi kan derfor efterhånden godt kalde det for et klassisk cor­ona­kri­se­for­løb med en nedgang af historiske dimensioner efterfulgt af et kraftigt rebound af ligeså historiske dimensioner.

Baggrunden for den kraftige vækst i europæisk økonomi er enormt billig, og alt andet end en kvartalsvækst i den her stør­rel­ses­or­den ville dybest set have været katastrofalt. Men katastrofen udeblev, og vi kan rent faktisk glæde os over, at væksten ligefrem overrasker positivt. Dog har vi allerede lagt 3. kvartal bag os, og 4. kvartal ser ud til at blive en hel del mere udfordrende. Den øgede smitte og bølge af restriktioner kommer til at lægge låg på den videre genopretning. Vi må forvente en ringere økonomisk udvikling i den nærmeste fremtid, men vi står dog i en helt anden situation end i foråret.

Ser vi mere landespecifikt, så overrasker stort set alle lande positivt. Således kommer tysk økonomi ud af 3. kvartal med en kvartalsvækst på 8,2% mod forventet 7,3%. For Frankrigs vedkommende steg BNP med 18,2% i 3. kvartal mod forventet 15%, mens det for Italien og Spanien lød på 16,1% og 16,7% mod forventet 11,1% og 13,5%. Fælles for alle er dog, at alle oplevede en kraftig tilbagegang i kvartalet forinden.

Den seneste tids øgede smitte og nye runde af restriktioner kommer til at lægge låg på den videre genopretning. Senest har vi set en smule af aktiviteten igen gå ud af økonomien med PMI under 50, som definerer økonomisk tilbagegang. Tilbagegangen er helt og alene trukket af en nedgang i ser­vi­ce­sek­to­ren, hvilket tilsvarende også er i tråd med de nye restriktioner, som især er rettet mod ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Men netop det faktum, at store dele af samfundet og økonomien foreløbig er mildere udsatte sammenlignet med foråret bidrager til at være bare en smule fortrøst­nings­fuld. Vi forventer på ingen måde, at der bliver tale om samme økonomiske tilbageslag, som vi så i foråret. Men vi kommer ikke udenom, at der er en del af luften, som er gået ud af genopretningen, som sætter en tyk og fed streg under skrøbeligheden.

Relaterede artikler