Forfærdelige tal for erhvervstilliden i eurozonen - heller ikke godt for dansk økonomi

Vi må med de her tal konstatere, at virkeligheden overgår fantasien.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nu går der Coronavirus i tallene

Netop of­fent­lig­gjor­te PMI-indeks for eurozonen er ekstremt dyster læsning - også for Danmark. PMI for eurozonen, som er et udtryk for ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation, dykker igen i april, så det nu lyder på 13,5 mod 29,7 i marts. En værdi under 50 betyder økonomisk tilbagegang, mens en værdi over 50 betyder økonomisk fremgang. Vi skal ikke længere tilbage end til februar, før der var tale om en værdi på over 50.

Der er tale om en enorm tilbagegang i europæisk økonomi, som er kommet med rivende fart. Vi må med de her tal konstatere, at virkeligheden overgår fantasien. Det er voldsomt og meget værre, end vi i forvejen havde frygtet. Det kræver store politiske handlinger at komme ud af dybet, så på sin vis er dagens ekstreme krisetal veltimede med et EU-topmøde i eftermiddag. Tallene i dag og udsigterne for den europæiske økonomi er samtidig forfærdelig læsning for den danske økonomi.

Især ser­vi­ce­sek­to­ren står for skud blandt ind­købs­che­fer­nes vurdering. Her banker tilliden ned på 11,7 mod 26,4 i marts. Med dagens tal rammer vi en nyt historik bund for virk­som­heds­til­li­den i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Industrien går bestemt heller ikke ubemærket hen, som nu lyder på 33,6 mod 44,5 før. Det er et mulehår i forhold til bunden under finanskrisen, som nåede ned på 33,5. Det kan dog overgås allerede i revideringen. Her til formiddag er der også kommet tal for Tyskland og Frankrig, som hver især bekræfter den præcis samme udvikling for eurozonen som helhed.Økonomier som er skudt i sænk og værre end først antaget.

Vi forventer, at dansk økonomi kommer hurtigere ud af starthullerne ovenpå Coronakrisen, som vi endnu betegner som en kortvarig krise. Men med dagens dystre tal for eurozonen, så hæves den udenlandske risikofaktor væsentligt. En eurozone, som er længere tid om genopretningen, vil være med til at holde den danske vækst i kort snor. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi bliver til trods for det unægtelig påvirket i et ikke uvæsentligt omfang af en europæisk økonomi i dvale.

Isolerer vi dansk eksport til europæisk økonomi, så går mere end 50% af den danske eksport til EU. Med store dele af EU lukket ned, forventer vi et massivt fald i eksporten over den kommende periode. Den danske eksport til EU beskæftiger mere end 400.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis europæisk økonomi slår ud i en langvarig recession.

 

Relaterede artikler