Flere nye arbejdsløse i USA - rekordvækst i 3. kvartal slås fast

Antallet stiger for anden uge i træk.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Der er netop offentliggjort tal for nye arbejdsløse i USA, hvor antallet for anden uge i træk stiger i forhold til ugen før. Antallet af nye arbejdsløse lød i sidste uge på 778.000 personer, som er mere end ventet. I forrige uge lød tallet på 748.000, mens ugen forinden den lød på 711.000 personer. Det er dog fortsat i den helt lave ende under coronakrisen, som i begyndelsen lød på næsten 7 mio. tilmeldinger om ugen. Tilmeldinger til den særligt etablerede understøttelse i forbindelse med coronakrisen har på det seneste været på et lavere niveau sammenlignet med tidligere i krisen.

Samtidig fastholdes BNP-væksten for 3. kvartal på 7,4% (annualiseret 33,1%), hvilket med længder er rekordvækst i statistikkens historie. Rekordvæksten skal imidlertid ses i lyset af en endnu mere historisk tilbagegang i 2. kvartal, hvor BNP dykkede med 9%. Amerikansk økonomi er derfor fortsat skudt i sænk af coronakrisen, selvom den er på vej op igen.

Forhindringer for fortsat genopretning i amerikansk økonomi står i kø, hvor smitten og antallet af dødsfald igen er steget i USA, mens et kaotisk præsidentvalg har taget fokus væk fra en nødvendig hjælpepakke. Den skal ellers udgøre en vigtig byggesten til den fortsatte genopretning af økonomien, som kort og godt er bremset gevaldigt op på det seneste. Men selvom nye tilmeldinger til arbejdsløshed skuffer for anden uge i træk, så er det endnu for tidligt at kalde en større vending. Der står vi endnu ikke, men risikoen stiger med de her tal.

I dag er også offentliggjort antallet af gentagne le­dig­heds­til­mel­din­ger. Dagens tal lyder på 6,1 mio. personer mod 6,4 mio. ugen før. Også selvom man her tilføjer den særlige pan­de­mi­un­der­støt­tel­se, så bryder det ikke med mønsteret om en generelt faldende arbejdsløshed. De gentagne le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker forrige uge, mens de nye ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger er til og med sidste uge.

Pri­vat­for­bru­get i kraftig fremgang

Med dagens of­fent­lig­gø­rel­se er samtidig opgjort un­der­kom­po­nen­ter, som viser, at pri­vat­for­bru­get bragede frem med i 3. kvartal med 8,9%, hvilket dog er en lille nedjustering i forhold til første of­fent­lig­gø­rel­se. Den kraftige fremgang sker imidlertid efter et enormt dyk i 2. kvartal, som med længder var den største drivkraft bag faldet i den samlede BNP.

I begyndelsen af krisen toppede ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten på 14,7% og er sidenhen faldet til 6,9%. Men den er fortsat alarmerende høj. Pri­vat­for­bru­get bærer på en nøglerolle for den amerikanske økonomi i tiden med at komme ud af coronakrisen. Således udgør forbruget i omegnen af 70% af amerikansk økonomi, og kommer vi til at se et privatforbrug i et mere permanent lavere niveau, så kommer krisen også til trække længere spor i økonomien. Derfor bliver det en vigtig opgave for den næste præsident Joe Biden at få bugt med den høje arbejdsløshed. Han kommer dog til at skulle bruge en hel del muskelkraft fra senatet, som vi endnu ikke kender den endelige udformning af.

Set med danske briller er vi som eksportland blevet mere direkte afhængige af USA end tidligere. Den danske eksport er braget op, og USA læner sig op ad at være vores største eksportmarked og beskæftiger omkring 80.000 danske arbejdspladser.

Relaterede artikler