FED holder sig i ro og ser tiden an

Ingen ændringer af større karakter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
FED holder sig i ro og ser tiden an

Den amerikanske centralbank, FED, har netop afsluttet deres decembermøde, som ikke byder på ændringer af større karakter. Centralbanken beslutter, at fastholde renten i intervallet 0%-0,25%, og samtidig kører opkøbene videre med komplet uændret hastighed med 120 mia. dollars om måneden. En enkelt detalje er dog, at man vil fortsætte opkøbene, indtil der er gjort betragtelige skridt hen imod maksimum beskæftigelse og inflationsmål - tidligere har centralbanken formuleret, at de alene ville fortsætte opkøbene over de kommende måneder. Der var op til mødet blandt andet spekuleret i, om FED ville købe op i papirer med længere løbetid og potentielt også, om man ville sætte farten på opkøbene op, men der sker altså ikke i dag.

FED har vist sig som yderst handlekraftige under coranakrisen, men i dag er en undtagelse, hvor de holder sig nogenlunde i ro for at se tiden an. De er nu heller ikke komplet passive, da de signalerer en længere horisont på opkøbene, men når alt kommer til alt, er det dybest set en ekstremt uforpligtende formulering. Ser vi bort fra begyndelsen af krisen, hvor panikken var stor og den nære fremtid voldsomt sløret, så synes jeg, at FED har leveret. De har foreløbig gjort deres for at skabe ro på markederne og fastholde et solidt grundlag for den økonomiske genopretning. Arbejdet er dog langt fra færdigt.

FED offentliggør i dag også ny prognose, hvor de er blevet markant mere optimistiske - eller fortrøst­nings­ful­de, om man vil. For BNP er me­di­an­for­vent­nin­gen nu blot et fald i år på -2,4% mod -3,7% i sep­tem­ber­prog­no­sen, mens de til næste år nu forventer en BNP-vækst på 4,2% mod 4,0% før. Ser vi på ledigheden, er forventningen nu 5,0% i 2021 mod 5,5% i september.

Flere forhold får aktuelt fundamentet under den amerikanske økonomi til at gynge i øjeblikket, hvor særligt vintersmitten gør sit indtog på økonomien. Ledigheden er igen begyndt at pege småt op, og selvom vi ikke taler om samme le­dig­hed­s­eks­plo­sion som i foråret, så går det i den forkerte retning. Genopretningen er ikke bare gået i stå, men noget af den risikerer at blive spist i disse måneder. Amerikansk økonomi snegler sig i øjeblikket frem, hvor ar­bejds­løs­he­den i november blot faldt fra 6,7% mod 6,9% måneden før.

Med centralbankens handlinger i dag, er der ingen tvivl om, at det næste træk skal komme fra politisk side, hvor man endnu ikke har fået landet en ny hjælpepakke. Det står kritisk til med at en aftale i hus, og de seneste meldinger er da også, at det sker inden længe. Det tror vi også på, men ikke i den stør­rel­ses­or­den, som man tidligere havde sat næsen op efter. Dog har 900 mia. dollar bestemt også sin ret, og vi forventer, at det vil give tiltrængt luft til den amerikanske økonomi, som slås med den øgede smitte. Samtidig har vac­ci­neud­rul­nin­gen taget sine første skridt, hvilket giver et betydeligt løft til for­vent­nin­ger­ne til den amerikanske økonomi på det lidt længere sigte.

Økonomien og pen­gepo­li­tik­ken bør med rette drage en vis bevågenhed med danske briller. Rent sam­han­dels­mæs­sigt er USA på grænsen til at være Danmarks største eksportmarked, hvor især transport og medicin står for en tor del af eksporten. Ser vi på renterne, så har USA og den amerikanske centralbank også musklerne til indirekte at påvirke særligt de lange renter gennem de forbundne kar, som der er på de finansielle markeder. Det smitter også af på de danske renter.

Relaterede artikler