Fed holder renten i ro

FED fastholder således renten på 1,50%-1,75%

Nationalbanken går mod strømmen og hæver renten

Den amerikanske centralbank, FED, besluttede ved det netop afsluttede rentemøde igen at holde renten i ro, og fastholder således renten på 1,50%-1,75%. FED fastholder derved det renteniveau de satte for dagen i oktober. Før oktober var renten ellers blevet sænket flere gange siden sommers. Første gang i juli, efterfulgt af to yderligere ren­tes­ænk­nin­ger i september og oktober.

Vi var ikke overraskede over centralbankens beslutning i dag, og det var markedet heller ikke. Inden mødet havde næsten 90 procent af markedet forventet at renten ville forblive uændret.

Uændret rente det kommende år

Centralbankens medlemmer fremlagde ikke i dag deres forventninger til den fremtidige rentebane, men ved sidste møde fremstod centralbankens medlemmer mere enige end tidligere. Ved december mødet forventede 13 ud af 17 medlemmer en uændret rente over det kommende år. Dette lader ikke til at have ændret sigt synderligt med dagens beslutning.

Vi ser heller ikke nogen ren­testig­nin­ger det kommende år, da flere ting peger i den rigtige retning for den amerikanske økonomi. Beskæftigelsen har genvundet noget af sit momentum, og dertil vidner de amerikanske PMI’er også om at aktiviteten er på vej op, og for­bru­ger­til­li­den er også i top. Vi er optimistiske og forventer at tallene vil forbedre sig de kommende måneder. Særligt set i lyset af det seneste gennembrud i handelskrigen – der vil give økonomien lidt medvind de kommende måneder.

Ser vi på markedets forventninger, så følger man ikke helt centralbanken, og forventer konkret en enkelt rente nedsættelse i år. Dog ventes denne først at komme senere i året, hvorfor markedet ikke reagerer synderligt på dagens møde, og renterne på amerikanske statsob­liga­tio­ner ligger praktisk talt uændret.

Flere ting kan dog tvinge den amerikanske centralbank fra at afvige fra kursen. Starter Trump en handelskrig mod Europa, eller viser kineserne ikke nok fremskridt med at øge importen af amerikanske varer kan det kaste ver­den­s­ø­ko­no­mi­en ud i ny tumult, som vil presse FED til at sænke renten. Uroen behøver dog ikke kun komme fra Trump, udefrakommende faktorer som Corona virussen, kan også påvirke stemningen hvis den for alvor får fat. Dertil kan geopolitiske spændinger også eskalerer. Vores forventning er dog, at renten vil forblive uændret over det næste år.

Relaterede artikler