Europæiske virksomheder har svært ved at hive sig ud af det dårlige humør - men der er grund til optimisme

Tilliden i virksomhederne fortsat er ekstremt lav.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Opsigelsesfristen nærmer sig: Grobund for konverteringsbølge ved udgangen af januar

Netop of­fent­lig­gjor­te tal for virk­som­heds­til­li­den i eurozonen viser, at tilliden i virksomhederne fortsat er ekstremt lav. Godt nok stiger det samlede PMI-indeks fra 13,6 i april til 30,5 i maj, men niveauet er fortsat hamrende lavt, og lavere end vi nogensinde var vidne til i forbindelse med den finansielle krise. En værdi under 50 betyder økonomisk tilbagegang, mens en værdi over 50 betyder økonomisk fremgang. PMI måler ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation, og vi skal ikke længere tilbage end til februar, før der var tale om en værdi på over 50.

Selvom humøret retter sig en anelse her i maj, så må vi fortsat konstatere, at der er et stykke vej til optimisme og glade dage. Nedgangen er fortsat altdominerende i tallene. Vi ser dog, at tilliden har bundet for nu og stiger yderligere herfra, da der nu står genåbning på menuen mod nedlukning for blot et par måneder tilbage. Vi forventer uændret en ekstremt dyb men også kort krise. Iboende risici, som man skal erkende er dog, at genopretningen enten snegler sig frem, eller at vi går en ny nedlukning i møde som følge af ny og øget smit­tespred­ning. I sidstnævnte tilfælde vil vi få et gensyn med en virk­som­heds­til­lid i sænk og tilsvarende den økonomiske aktivitet.

Store dele af den europæiske økonomi har på rekordtid oplevet et mere eller mindre kollaps i forbindelse med coronakrisen og nedlukningen. Vi har allerede fået for væksten i 1. kvartal på -3,8%, og 2. kvartal har endnu værre udsigter, faldende beskæftigelse og en in­du­stri­pro­duk­tion, der er banket et halvt årti tilbage. Det betyder derfor også, at virk­som­heds­til­li­den i denne og sidste måned er på sit laveste nogensinde. Den seneste bund var med den finansielle krise, hvor tallet aldrig kom under 36.

Især ser­vi­ce­sek­to­ren har stået for skud i ind­købs­che­fer­nes vurdering. Her stiger tilliden dog til 28,7 i maj mod 12 i april. Industrien finder også et lidt bedre humør frem, men også her er niveauet ekstremt lavt, hvor tilliden stiger til 39,5 mod 33,4 i april. Her til formiddag er der også kommet tal for Tyskland og Frankrig, som hver især bekræfter den samme udvikling som for eurozonen som helhed.

De ringe vækstudsigter for den europæiske økonomi er dyster læsning med danske briller, og den udenlandske risikofaktor bliver holdt i live af de fortsat lave tillidstal. Vi forventer, at dansk økonomi kommer hurtigere ud af starthullerne, men en eurozone, som kan være længere tid om genopretningen, vil være med til at holde den danske vækst i kort snor. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi bliver til trods for det unægtelig påvirket i et ikke uvæsentligt omfang af en europæisk økonomi i dvale.

Isolerer vi dansk eksport til europæisk økonomi, så går mere end 50% af den danske eksport til EU. Med store dele af EU lukket ned, forventer vi et massivt fald i eksporten over den kommende periode. Den danske eksport til EU beskæftiger mere end 400.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis europæisk økonomi slår ud i en langvarig recession.

Relaterede artikler