Europæisk virksomhedstillid indikerer fortsat tilbagegang - men vær varsom med tallet

De nyeste tal indikerer, at økonomien fortsætter med at skrumpe her i juni.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop offentliggjort PMI-indeks for eurozonen, som er et udtryk for ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation, stiger i april til 47,5 fra 31,9 i maj. Det er væsentligt højere end de forventede 43, men så længe niveauet er under 50, er der fortsat tale om økonomisk tilbagegang sammenlignet med måneden før. Helt stringent skal tallet tolkes som, at økonomien fortsætter med at skrumpe, men med en mindre hastighed en tidligere. Et indeks under 50 betyder økonomisk tilbagegang i forhold til måneden før, mens en værdi over 50 betyder økonomisk fremgang.

Den europæiske økonomi er blevet ramt af en voldsom tilbagegang med en coronakrisen i en rivende fart. De nyeste tal indikerer, at økonomien fortsætter med at skrumpe her i juni. Men netop krisens karakter betyder, at jeg er mere skeptisk overfor PMI-tallene end normalt. Sædvanligvis har PMI-indekset er mærkbar tyngde blandt økonomiske nøgletal, men jeg vil appellere til, at det her tal skal tolkes varsomt. Så selvom tallet fastholdes under 50 her i juni, så er det ikke det, som flår den forsigtige optimisme ud af mine hænder. Jeg forventer fortsat en dyb, men også kort recession.

Dybest set fortæller det, at økonomien i juni er endnu hårdere ramt end i maj, som i forvejen var et forfærdeligt og næsten utænkeligt scenarie. Der står genåbning på menuen og ikke længere nedlukning og fastholdelsen under 50 får mig til at tænke på, at der kan være en iboende negativ følelse hos ind­købs­che­fer­ne. Vi skal huske på, at de hverken skal fremvise budgetter eller resultater, men at der alene er tale om den individuelle indkøbschefs ma­ve­for­nem­mel­se. Normalt kan det give en præcis og hurtig retningspil for økonomien, men i disse obskure tider med så store månedlige ak­ti­vi­tets­skift er der risiko for, at de ikke svarer efter hensigten, hvor de i stedet svarer hvordan det overordnet set går i virksomheden fremfor blot den seneste måneds udvikling.

Både ser­vi­ce­sek­to­ren og industrien stiger mærkbart og mere en forventet. Indenfor service lyder PMI-læsningen på 47,3 mod 30,5 i sidste måned, mens industrien banker op i 46,9 mod 39,4. I industrien er det særligt nye ordrer som trækker indekset op, hvilket bidrager til optimismen.

En mildere ramt dansk økonomi har den malurt i bægeret, at vi er dybt afhængige, hvordan det går udenfor landets grænser. Med danske briller forventer vi, at dansk økonomi kommer hurtigere ud af starthullerne ovenpå Coronakrisen, men en eurozone, som er længere tid om genopretning, vil være med til at holde den danske vækst i kort snor. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi bliver til trods for det unægtelig påvirket i et ikke uvæsentligt omfang af en europæisk økonomi i dvale. Isolerer vi dansk eksport til europæisk økonomi, så går mere end 50% af den danske eksport til EU. Med store dele af EU lukket ned, forventer vi et massivt fald i eksporten over den kommende periode. Den danske eksport til EU beskæftiger mere end 450.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis europæisk økonomi slår ud i en langvarig recession.

Relaterede artikler