Europæisk økonomi lider under ny smittebølge - men store lyspunkter i mørket

Det økonomiske tilbageslag fortsætter kun lige akkurat fortsætter i december.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Nye tal for den europæiske økonomi viser, at det nye økonomiske tilbageslag kun lige akkurat fortsætter i december. Er­hverv­stil­li­den i eurozonen, målt med PMI-indekset, lander på 49,8 i december. Det var ventet, at tilliden ville lande på 45,7 så dermed overrasker tallet yderst positivt, om end der fortsat er tale om økonomisk tilbagegang. Værdien er dog så tæt på 50, at der ligefrem kan være tale om, at tilbagegangen kan blive revideret væk ved næste of­fent­lig­gø­rel­se. PMI måler ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation, hvor en værdi under 50 er et udtryk for økonomisk tilbagegang i forhold til måneden før, mens en værdi over 50 betyder fremgang i forhold til måneden før. Er­hverv­stil­li­den dykkede i november til 45,3, efter at have holdt sig over 50 og vist ganske stærke takter i de forudgående fire måneder i forbindelse med genopretningen.

Der er tale om en gedigen positiv overraskelse. For godt nok sniger økonomien sig fortsat tilbage, men der var ventet et langt større slag. Vi har længe været bevidste om en betydelig risiko for en ny tilbagegang, og man skal ikke være mesterdetektiv for at finde årsagen til det. En mærkbar stigning i smitten og tilhørende delvise nedlukninger de seneste måneder har strammet grebet om den europæiske økonomi, men grebet er altså ikke strammet synderligt til i december endnu. Vi skal dog huske på, at der i øjeblikket sker meget på smitte- og re­strik­tions­fron­ten, og dagens tal kan i sig selv være forældede allerede. Det ændrer imidlertid ikke på, at dagens tal er positiv læsning, og der er flere grunde til en smule optimisme. Vi har hele tiden forventet, at det nye økonomiske tilbageslag ikke kommer i nærheden af forårets dyk, og det synes dagens tal da også kun at bekræfte. Samtidig holder in­du­stri­til­li­den sig ekstremt stærk, og landemæssigt fortsætter en tung økonomi som Tyskland med at bevæge sig fremad og ikke tilbage. Endelig giver de gode fremskridt med vaccinerne næring til en forsigtig optimisme i en tid, hvor nøgletallene ellers skranter.

Industrien fortsætter de ekstremt stærke takter og byder på en værdi på 55,5 i december. I november lød in­du­stri­til­li­den på 53,8 og vi er nu vidne til en værdi over 50 for sjette måned i træk. Det er et tydeligt billede på den meget for­skel­lig­ar­te­de påvirkning, som coronakrisens andet slag har haft på økonomien, hvor det primært er ser­vi­ce­er­hver­ver­ne, som står for skud. Tilliden i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne lyder i december på 47,3 og tegner sig nu for fjerde måned i træk med en værdi under 50. Der var dog forventet 42, så på den måde er der tale om en positiv overraskelse trods det ellers negative tal.

Et andet lyspunkt er vores naboer mod syd, Tyskland, som holder fast i den økonomiske fremgang. Her stiger er­hverv­stil­li­den til 52,5 i december mod 51,7 i november. Den samlede tyske tillid har ikke været under 50 siden juni, hvilket er hamrende stærkt for den tyske økonomi og også godt for de danske eks­port­ud­sig­ter. Også for Tyskland er der imidlertid tale om en meget forskellig udvikling mellem industri og service. Det er således helt og alene industrien, som trækker økonomien fremad, hvor de­cem­ber­til­li­den lander på 58,6. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne lander den på 47,7.

Med danske briller er et nyt økonomisk tilbageslag til europæisk økonomi brandærgerlig, men vi kan varme os ved, at det foreløbig ikke ser ud til at blive så voldsomt som først frygtet. Mere end 50% af den danske eksport går til EU, som beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Vi havde bestemt gerne været et nyt økonomisk tilbageslag i eurozonen foruden, men vi skal i det stille også tillade os at glæde os over de lyspunkter, som vi finder i tallene, navnlig en stærk industri og fortsat fremgang i Tyskland. Det kan lette lidt af spændingen fra den hovedpine, som vi forventer eksporten vil give til dansk økonomi i den kommende tid.

Relaterede artikler