ECB på banen med yderligere stimuli

Uændrede renter betyder dog ikke at ECB har været handlingslammede.

Biden kommer til at slås med senatet

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet deres rentemøde, og ikke overraskende er der fuldstændig ro på renterne. Således besluttede centralbanken at fastholde den ledende rente på de aktuelle -0,50 procent. ECB står derved tilbage som en af de eneste centralbanker, der ikke har sænket renterne under den nuværende krise.

Uændrede renter betyder dog ikke at ECB har været hand­ling­s­lam­me­de. ECB har så sent som i marts igangsat et ekstraordinært opkøbsprogram på 750 mia. euro kaldet PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Program). Med dagens møde forlænges opkøbsprogram til minimum juni 2021, og programmet udvides med yderligere 600 mia. euro til nu samlede 1350 mia. euro.

ECB viser ved dagens udvidelse, at de kan og vil handle på den nuværende situation. ECB har bestemt også grund til at handle. Inflationen er presset helt i bund og alle eu­rozo­neø­ko­no­mi­er­ne har fået et massivt økonomisk hug i første kvartal, som kun ser ud til at blive udbygget i andet kvartal.

BNP faldt med 3,8 procent i første kvartal i eurozonen, og det er særligt de sydeuropæiske økonomier, der er hårdt ramt. ECB har lært af finanskrisen denne gang og er ikke sent ude til at reagere på den økonomiske situation. Med dagens udvidelse af op­købspro­gram­met sender ECB altså 1350 mia. euro ud i økonomien, en bestemt ikke uanselig størrelse der vil være med til at afbøde stødet til økonomien.

ECB’s understøttelse af økonomien er nødvendig, og godt nyt for dansk økonomi. EU er vores ubetingede største handelspartner, og mere end halvdelen af vores eksport går til eurozonen. Derved er 460.000 danske jobs relateret til eksport til EU, og jo mildere recessionen bliver i EU jo bedre ser det ud for dansk eksport og de dertil relaterede arbejdspladser.

Med dagens udvidelse har ECB sendt et klart signal om at man har fingeren på pulsen, og skulle det blive nødvendigt tror vi også, at ECB vil komme med yderligere stimuli og vi vil heller ikke afvise, at en ren­te­ned­sæt­tel­se kan komme på tale. Det er dog ikke vores hovedscenarie.

Relaterede artikler