ECB åbner døren for nye lempelser til december

ECB har netop afsluttet rentemødet som endte uden overraskelser og uden ændringer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB åbner døren for nye lempelser til december

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet rentemødet som endte uden overraskelser og uden ændringer. Den ledende rente blev fastholdt på -0,50%, mens op­købspro­gram­mer blev fastholdt.

I pres­se­med­del­el­sen indleder man med en længere italesættelse om, at decembermødet kan blive afgørende for nye ændringer og åbner op for kommende lempelser. Man vil her vurdere situationen, prognoserne og de pengepolitiske værktøjer og afstemme pen­gepo­li­tik­ken. Med en samtidig italesættelse om, at risiciene overvejende peger ned, ser vi det klart som en åben dør for nye lempelser. Resten af pres­se­med­del­el­sen er en fuldstændig kopi af mødet i september.

Rentemødet i ECB kommer på et tidspunkt, hvor den økonomiske usikkerhed vokser markant, og de økonomiske udsigter unægtelig forværres. Men ECB slår altså koldt vand i blodet og ser tiden an. Vi må også anerkende, at det endnu er et åbent spørgsmål, hvor slemt den nye smittebølge og det tilhørende økonomiske slag bliver. Det er vores opfattelse, at det ikke kommer til at kunne måle sig med forårets gigantiske slag. Den seneste stribe af restriktioner er i højere grad målrettede, hvor store dele af samfundet og økonomien er friholdt. Vi skal dog ikke undervurdere kom­mu­ni­ka­tio­nen i, at døren i den grad står åben for nye lempelser til december. Det er også min klare forventning, at det kommer til at ske.

Til rentemødet i december er man ikke alene blevet klogere på den nye potentielle økonomiske slag, men samtidig offentliggør ECB også ny prognose. Vi forventer, at man både øger og forlænger opkøbene med PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Program). Aktuelt lyder det på 1.350 mia. euro og løber til minimum juni 2021. Samtidig ser vi også en mindre sandsynlighed for, at en ren­te­ned­sæt­tel­se kan komme på tale, såfremt situationen forværres. Vi ser, at ECB næppe vil stå tilbage som værende dem, der ikke sænkede renten i det tilfælde.

De mest friske tal for europæisk økonomi viser, at den økonomiske aktivitet gik et gear ned i oktober. Således faldt PMI-indekset under 50 for oktober, som er grænsen for, om økonomien bevæger sig frem eller er i tilbagegang. Med den seneste smit­tespred­ning er bølge af nye restriktioner forventer vi, at nøgletallene yderligere vil tilte til den svage side over den kommende periode. Med til historien hører, at industrien foreløbig klarer nogenlunde frisag, mens det i særdeleshed er ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som dykker. Det er til forskel fra foråret, hvor service såvel som industri bragede ned.

Både dagens rentemøde og udsigterne over den kommende periode tilsiger alt, at renterne forbliver lave i en rum tid endnu. Det er godt nyt for danske boligkøbere og boligejere, som nyder godt af det aktuelt lave renteniveau. Det har ikke alene givet en bidragende hånd til boligmarkedet herhjemme, som buldrer derudad. Samtidig nyder mange eksisterende boligejere godt af de lave renter, hvor en del i øjeblikket konverterer ned i rente til billigere lån.

Relaterede artikler