Den tyske økonomi er presset helt i knæ

Tilbagegangen i tysk økonomi er det største kvartalsvise fald i statistikkens levetid.

Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Friske tal fra den tyske økonomi viser, at BNP faldt med 10,1 procent i andet kvartal. Det fald kommer oven på et fald i første kvartal på 2,2 procent. Markederne havde forventet, at det tyske BNP ville falde med 9 procent, men virkeligheden viste sig at være endnu mere dyster.

Tilbagegangen i tysk økonomi er det største kvartalsvise fald i statistikkens næsten 30-årige levetid. Den tyske økonomi er uden tvivl hårdt ramt, men der er lyspunkter nå vi ser fremad. Til­lids­in­di­ka­to­rer­ne er i bedring, og dertil blev EU i sidste uge enige om en ny økonomisk hjælpepakke på 750. mia. euro. Det er rigtig mange penge, og bestemt noget der vil kunne mærkes, også i den tyske økonomi.

Dansk økonomi er dybt afhængige af, hvordan det går udenfor landets grænser. Vi har i Danmark en mindre følsom eksport, men vi vil unægteligt blive påvirket hvis den tyske økonomi forbliver i dvale, og i et ikke uvæsentligt omfang. Er Tyskland længere tid om genopretning, vil være med til at holde den danske vækst i kort snor. Isolerer vi dansk eksport til Tyskland, så beskæftiger tysk eksport omkring 115.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis tyske økonomi ender i en langvarig recession.

Omvendt kommer vi ikke uden om, at der er betydelige risici. Vi har flere steder i Europa set antallet af smittede stige, og i visse lande er man ligefrem begyndt at genindføre restriktioner. Det vidner netop om den massive risiko der i øjeblikket, og hvorfor man skal være varsom, da risikoen for en anden smittebølge bestemt er til stede - også i Tyskland. Dog er alle i dag bedre forberedt såfremt vi skulle se ind i en anden bølge af Coronavirussen. Det giver mig mere ro i maven, at vi ikke vil være lige så uforberedte, hvis vi ser ind i en anden bølge.

En af vores bekymringer er, at Coronakrisen ramte den tyske økonomi på et dårligt tidspunkt. Den tyske industri vaklede i forvejen, og den tyske vækst stod mere eller mindre stille igennem sidste år. Med andre ord var den tyske økonomi mere sårbar end den danske da krisen indtraf, og vi kan derfor stå i en situation hvor den tyske økonomi ender i en langvarig recession.

Relaterede artikler