Den tyske erhvervstillid overrasker positivt

Vi er fortsat forsigtige optimister på den tyske økonomis vegne.

Industrien undveg markant tilbageslag i april

Friske tal fra Tyskland, viser at den tyske erhvervstillid stiger i december. Er­hverv­stil­li­den er målt ved det tyske IFO-indeks, hvor 7.000 tyske virksomheder spørges til deres vurdering af den nuværende økonomiske situation samt deres forventninger til fremtiden. I december lød IFO-indekset på 92,1 mod 90,9 i november. Der var forventet et fald til 90, hvorfor dagens tal er en positiv overraskelse.

Vurderingen af den økonomiske situation er i december på 91,3 mod 90 i november. For­vent­nin­ger­ne til økonomien over de næste 6 måneder lander på 92,8 i december mod 91,8 i november. Begge indeks overrasker positivt, da vurderingen af den nuværende situation var forventet at lande på 89, mens frem­tids­for­vent­nin­ger­ne forventedes at lande på 92,5.

Den positive overraskelse er en god nyhed, og bekræfter også den udvikling vi så i PMI-tallene, der også overraskede positivt. Vi kommer dog ikke uden om tysk økonomi står i en svær tid, hvor man igen slås med smit­tespred­ning og restriktioner. Heldigvis vurderer erhvervslivet trods alt situationen bedre i dag, end tilbage i april hvor vurderingen af økonomien lød på 79,4 og frem­tids­for­vent­nin­ger­ne lød på 71,6. Det er altså gået fremad siden da, men vi kommer ikke uden om, at den seneste tids smit­tespred­ning og dertilhørende restriktioner stadig holder økonomien tilbage, men dog langt fra i det omfang, vi var vidne til i starten af krisen.

Vi er fortsat forsigtige optimister på den tyske økonomis vegne. Den nuværende økonomiske tilbagegang er væsentlig mindre end i foråret, da industrien denne gang ikke lider samme tilbagegang. Så selvom ser­vi­ce­sek­to­ren er hårdt ramt af re­strik­tio­ner­ne, så køre store dele af den tyske økonomi videre, og det skal vi glæde os over.

Set fra vores egen andedam er situationen i den tyske økonomi bekymrende, da Tyskland er et af vores vigtigste eks­port­mar­ke­der. Vores eksport til Tyskland beskæftiger omkring 115.000 danske arbejdspladser, og ender den tyske økonomi, mod vores forventning, i en længere tilbagegang, vil mange af de job komme i farezonen,

Relaterede artikler