De tyske virksomheder er mere optimistiske omkring fremtiden

IFO-indekset steg til 96,1, drevet af forventningerne til fremtiden.

De tyske virksomheder er mere optimistiske omkring fremtiden

Det var forventet, at humøret hos de tyske virksomheder ville være blevet forværret i februar med of­fent­lig­gø­rel­sen af dagens IFO-indeks, som måler de tyske virksomheders vurdering af for­ret­nings­si­tu­a­tio­nen. Den forventning blev heldigvis ikke indfriet, og IFO-indekset steg derved fra 95,9 til 96,1. Stigningen er særligt drevet af for­vent­nin­ger­ne til fremtiden.

Markedet havde forventet et faldt til 95,3, og dagens tal overrasker derved positivt. IFO-indekset dækker et bredere udsnit af virksomhederne i Tyskland end PMI-tallene. Det var derfor spændende at se hvorvidt mandagens positive PMI-tal ville blive bekræftet, eller hvorvidt IFO-tallene ville afspejle det meget skuffende ZEW-tal, der måler analytikernes forventninger. IFO-tallene afspejlede derved heldigvis PMI-tallene.

Lægger vi tingene sammen for tysk økonomi den sidste tid, er dagens tal bestemt en positiv nyhed, men panderynkerne er ikke helt forsvundet. Nulvækst i 4. kvartal, skuffende in­du­stri­pro­duk­tion og ordreindgang gør at vores øjne vil være stift rettet mod Tyskland den kommende tid. Vi er dog optimistiske og forventer at de økonomiske nøgletal vil forbedre sig de kommende måneder, men Coronavirussen kan være en joker der sender udviklingen i en anden retning.

Graver man et spadestik dybere i tallene, vurderer tyske virksomheder den aktuelle situation som værende værre end sidste måned, hvor indekset falder far 99,1 til 98,9 – faldet var dog mindre end markedet havde forventet.

Dagens rigtig gode nyhed er at IFO-indeksets stigning er drevet af højere forventninger til fremtiden. Virk­som­he­der­nes syn på fremtiden er steget fra 92,9 til 93,4, men ligger fortsat et meget lavt niveau. Vi skal helt tilbage til 2012 for at have set de tyske virksomheder være lige så pessimistiske omkring fremtiden.

Kan smitte af på den danske eksport

Vi er som en lille åben økonomi sårbar overfor udviklingen på de internationale markeder. Her er øjnene helt naturligt rettet mod Tyskland, som overordnet set fortsat står som vores største eksportmarked, hvor mere end 100.000 danske jobs er knyttet til.

Derfor er det på den ene side glædeligt, at der med dagens tal ses lysere på fremtiden i de tyske virksomheder, men på den anden side fortsat bekymrende, at niveauet er på et lavt niveau. Selvom de kendte risici er droslet ned, så er den fortsat betydelig, hvor det kommende år vil være præget af politisk uro fra handelskrig og Bre­xit­for­hand­lin­ger. Dertil er ukendte faktorer i form af Coranavirussen dukket op, og selvom vi endnu ikke ved hvad den fulde effekt på ver­den­s­ø­ko­no­mi­en vil blive, vil du utvivlsomt skabe støj i de økonomiske nøgletal de næste mange måneder.

Eskalerer situationen vil det også påvirke den tyske økonomi. En tysk økonomi i betydelig afmatning vil også smitte af på Danmark, også selvom vi i Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med fokus på medicin og vindmøller.

Relaterede artikler