Laveste antal nye arbejdsløse i USA under coronakrisen

Med dagens tal er arbejdsløshedsprocenten også offentliggjort. Den lander på overraskende på 8,4%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at beskæftigelsen udenfor landbruget i USA steg med 1,37 mio. i august. Det er lavere end julis 1,73 mio., men forventningen til augusts jobskabelse var på knap 1,35 mio., og der er dermed tale om en lille positiv overraskelse fra det amerikanske arbejdsmarked. Be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen i august kommer ovenpå stigninger i maj, juni og juli, som samlet set nu er steget med 10,6 mio. jobs på fire måneder.

Det seneste halve år har budt på be­skæf­ti­gel­ses­tal fra USA, som er fuldstændig ude af proportioner. De seneste fire måneder er der nu skabt knap 11 mio. jobs, som opsvinget i 2010’erne til sammenligning var næsten fem år om at skabe. Vi skal i den beregning dog huske, at baggrunden for den seneste tids massive be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, var en endnu mere massiv tilbagegang, hvor der forsvandt mere end 22 mio. jobs i begyndelsen af coronakrisen. Med fremgangen i august ligger beskæftigelsen fortsat godt 11 mio. lavere, end før coronakrisen ramte.

Med dagens tal er ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten også offentliggjort. Den lander på overraskende på 8,4%, mens der alene var forventet et fald til 9,8%. I juli lød den på 10,2%. Det er en overraskelse af de mere positive, og der har været tale om et vedvarende fald gennem de seneste fire måneder nu, hvor den toppede i 14,7% i april. Kun ganske få gange gennem historien har ar­bejds­løs­he­den overhovedet været over 10%.

Da coronakrisen ramte skabte det mere eller mindre et be­skæf­ti­gel­ses­kra­ter, som fik ar­bejds­løs­he­den til at brage op fra 3,5% til knap 15%. Det krater er man nu i gang med at lukke i igen, hvor ar­bejds­løs­he­den nu kravler under 10% for første gang siden marts. Det er på sin vis glædeligt, men selvom faldet i ar­bejds­løs­he­den i august er større end ventet, er der fortsat lang vej igen for beskæftigelsen. Så selvom det går i den helt rigtige retning, så går det for langsomt lige nu. Den aktuelt langsommere genopretning øger risikoen for en langvarig høj ledighed, som lige nu er dybt alarmerende. Det vil sætte dybdegående spor i pri­vat­for­bru­get med katastrofale konsekvenser for økonomien. Det er dog ikke vores hovedscenarie, men altså et ikke urealistisk risikoscenarie.

Netop pri­vat­for­bru­get står for næsten 70% af den amerikanske økonomi og var med længder den største drivfaktor bag dykket i BNP i 2. kvartal.

På det seneste er der kommet en række nøgletal fra USA af mere positiv karakter, og det styrker forventningen om en korterevarende recession. Udover den rigtige retning fra beskæftigelsen, så har vi også set nyere ledighedstal tikke ned, mens der er mere positive toner fra de amerikanske virksomheder. Hertil er detailsalget kommet fornuftigt retur efter en ordentlig lussing. På minussiden er der dog blandt andet en for­bru­ger­til­lid, som stadig hænger i bremsen, mens et stort op­mærk­som­heds­punkt har været ny smittestigning i flere stater og stedvise nedlukninger henover sommeren. Meget tyder dog på, at man er ved at have kontrol på smit­tespred­nin­gen, som igen er begyndt at gå ned. Vi forbliver i den mere optimistiske lejr, hvilket dagens tal kun bekræfter os i, men meget vidner fortsat om, hvor skrøbelig situationen med coronavirus er.

Ser vi på dagens tal med danske briller, så er der fra be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen kun positivt at spore. USA har gennem de senere år fået en mere direkte betydning for dansk økonomi, hvor vores eksport er steget mærkbart. Det betyder, at USA i dag er tæt på at være vores største eksportmarked. En stor del af eksporten til USA består dog af medicin, hvilket er mindre følsom overfor uro, men vi er langt fra afskærmet for udviklingen i USA.

Relaterede artikler