Amerikansk forbrugertillid i største dyk siden 1973

Det markante fald bringer forbrugertilliden ned til det laveste siden 2014.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

Friske tal for den amerikanske for­bru­ger­til­lid viser, at humøret hos de amerikanske forbrugere er hårdt ramt som følge af Coronavirussen. Således falder indekset til 86,9 i april mod 118,8 i marts. Det er det største dyk på en enkelt måned siden 1973. Det markante fald bringer for­bru­ger­til­li­den ned til det laveste siden 2014.

Med Coronakrisens lynhurtige og hårde slag er der sat fuld spot på bløde nøgletal, som løbende giver indikationer på den egentlige økonomiske udvikling. Og i det lys er dagens tal om den amerikanske for­bru­ger­til­lid ikke opløftende, men heller ikke overraskende. Baggrunden for det markante dyk skal helt og alene findes i Coronavirussen, som indtil videre har sendt mere end 26 mio. amerikanere ud i arbejdsløshed, som trykker den nuværende for­bru­ger­til­lid. Yderst positivt er det dog, at for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ligefrem er mere positive i dag, end de var i marts. Det bidrager til håbet om en kortere krise, om end den er ekstremt dyb. Pri­vat­for­bru­get fylder næsten 70% af den amerikanske økonomi, og for­bru­ger­til­li­den er i øjeblikket en størrelse, vi bør holde et ekstra godt øje med.

Den internationalt brede støbning af et ringere økonomisk humør hos forbrugerne stiller døren pivåben for en anderledes og et mere pri­vat­for­brugs­dre­vet slag til økonomien. Derfor er det glædeligt, at forbrugernes forventninger til fremtiden er bedre end i marts. Der er dog stadig en iboende risiko for en længerevarende recession. Det er stadig en risiko og ikke et hovedscenarie. Ringe for­bru­ger­til­lidstal er langtfra et amerikansk fænomen. Tager vi de hjemlige briller på, så fik vi tal for den danske for­bru­ger­til­lid i sidste uge, som viste det største månedlige fald i for­bru­ger­til­li­den, som vi nogensinde har været vidne til.

Vurderingen af den nuværende situation, omhandlende amerikanske forbrugeres vurdering af de nuværende forretnings- og ar­bejds­mar­keds­for­hold, falder til 76,4 i april fra 166,7 i sidste måned. For­vent­nings­in­dek­set, baseret på forbrugernes udsigter de næste 6 måneder for indkomst, erhvervsliv og ar­bejds­mar­keds­for­hold, stiger til 93,8 fra 86,8.

Set med danske øjne er der primært surt men også lidt sødt, når vi retter blikket over mod den anden side af Atlanten. Det sure, som er det alt­over­skyg­gen­de, er en amerikansk økonomi, som for en periode er skudt i sænk. Det vil unægtelig sende negative chokbølger gennem den danske eksport, hvor USA læner sig op af at være vores største eksportmarked. Eksporten til USA har gennem det seneste år været næsten 40% højere end året forinden. I alt er i omegnen af 70.000 danske job knyttet til eksport til USA. Det fortrøst­nings­ful­de, som også kan betegnes som det let søde, er, at en stor del af den danske eksport til USA er medicin. Det er i sin natur mindre konjunk­turaf­hæn­gig og i mindre grad påvirket af tilliden hos forbrugerne, når vi tager bestik af dagens tal. Det skal dog ikke ændre på det faktum, at vi må forvente at se en markant eksportnedgang over den kommende periode.

Relaterede artikler