885.000 nytilmeldte ledige

Der var forventet 815.000 nytilmeldte ledige så dagens tal skuffer.

Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Friske tal fra USA viser, at 885.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge, og stiger derved for anden uge i træk. I sidste uge meldte 862.000 amerikanere sige ledige. 885.000 er mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, og selv under de værste uger af finanskrisen var der aldrig over 700.000 tilmeldinger om ugen. Det vidner om, hvor svær tid den amerikanske økonomi står i. Herudover skal der tillægges særlige ordninger i forbindelse med coronakrisen, som bringer antallet af nytilmledte ledige yderligere op.

Der var forventet 815.000 nytilmeldte ledige så dagens tal skuffer, og vi har nu set en periode i de ugentlige ledighedstal der kommer ud dårligere end ventet. Det er der bestemt ikke noget positivt at spore i.

De mange le­dig­heds­til­mel­din­ger skyldes blandt andet kampen mod smittebølger i USA, og vi ser derfor også en sandsynlighed for at antallet af ledige igen vil stige, der vil dog langt fra være tale om de stigninger vi så i foråret, hvor mere end 6 mio. amerikanere meldte sig ledige om ugen.

Vi har også fået tal for antallet af gentagende ledige. Antallet af fortsatte ledige lyder på 5,5 mio. og falder derved med 273.000. Antallet af fortsatte ledige falder derved en smule, og overrasker derved positivt. Antallet af fortsatte ledige er fra forrige uge. Udover de mange gentagne ledige skal man også her tillægge de særlige pan­de­mi­o­rd­nin­ger, hvorfor de faktiske ledighedstal er højere end hvad statistikken angiver.

Det er en svær tid for den amerikanske økonomi, og selvom man kommer tættere på en hjælpepakke fra politisk hold, er man ikke i mål endnu. Vi er dog grundlæggende optimistiske, da der er politisk vilje til at holde live i den økonomiske genopretning også i den amerikanske centralbank. Samtidig er vac­ci­neud­sig­ter­ne også bedre i dag end for en måned siden.

Set med danske øjne er situationen i USA ikke uinteressant, da USA er en af vores vigtigste han­dels­part­ne­re. Vores eksport til USA beskæftiger i omegnen af 80.000, og det er jobs, hvis fremtid bliver mere usikker jo længere den amerikanske økonomi halter. Vi kan glæde os over, at vores eksport til USA har en stor andel af medicin, hvilket traditionelt set er mindre konjunk­tur­føl­somt. Denne krise ramt dog ar­bejds­mar­ke­det særdeles hårdt, og derved er der også en risiko for, at mange amerikanere mister deres sund­heds­for­sik­ring. Derved er der en risiko for, at me­di­ci­n­eks­por­ten ikke vil være den stødpude vi er vant til.

Relaterede artikler