853.000 nye ledige i USA

Antallet af fortsatte ledige er 5,8 mio.

Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Friske tal fra den anden side af Atlanten viser, at 853.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det er flere end forrige uges 716.000.

Der var forventet 725.000 nytilmeldte ledige så dagens tal er en negativ overraskelse. Vi skal ikke lede længe efter en forklarende årsag til de mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, idet man slås med smittebølger i USA. Selvom de stigende le­dig­heds­til­mel­din­ger er dårlig nyt, kunne man sagtens have frygtet værre, og vi ser endnu ikke ind i de le­dig­heds­stig­nin­ger som vi var vidne til i foråret.

853.000 er mange ledige, og under de værste uger af finanskrisen kom der aldrig mere end 700.000 tilmeldinger om ugen. Det vidner om, at den amerikanske økonomi bestemt står i en svær tid. Det har dog set værre ud, da vi i starten af krisen så mere end 6 mio. nytilmeldte ledige om ugen, og set i det perspektiv er situationen i dag heldigvis bedre – alt andet havde dog også været katastrofalt.

Udover de mange nytilmeldte ledige er der også flere gentagende ledige. Antallet af gentagne ledige stiger for første gang i 13 uger. Antallet af fortsatte ledige lyder på 5,8 mio. og stiger derved med 230.000, hvor der var ventet et fald. Antallet af fortsatte ledige er fra forrige uge.

Til dagens negative tal skal vi ydermere tillægge de mange særlige ordninger, der er kommet til i løbet af pandemien. Derved er de faktiske ledighedstal højere end hvad den officielle statistik viser.

Den amerikanske økonomi står i en svær tid, hvor man slås med coronavirussen. Fra politisk hold er der kommet mere positive forlydender om en snarlig hjælpepakke, men i den situation som økonomien befinder sig i kan det kun gå for langsomt. Dertil vil hjælpepakken sandsynligvis blive væsentlig mindre end det man havde på tegnebrættet inden valget.

Set med danske øjne er situationen i den amerikanske økonomi særdeles interessant, da USA er en af vores absolut vigtigste han­dels­part­ne­re, og dertil en drivkraft for den samlede verdensøkonomi. Vores eksport til USA beskæftiger i omegnen af 80.000, og det er jobs, hvis fremtid bliver mere usikker jo længere den amerikanske økonomi halter.

Vores eksport til USA består i høj grad af medicin, hvilket traditionelt er et bolværk mod nedgang, men med typen af denne krise frygter vi også, at me­di­ci­na­lin­du­stri­en vil blive ramt. I USA afhænger adgangen til medicin i langt højere grad af ens be­skæf­ti­gel­ses­si­tu­a­tion end herhjemme, og derfor er situationen på ar­bejds­mar­ke­det også noget, der gør mig en anelse bekymret. Grundlæggende er jeg dog fortrøst­nings­fuld, da der er politisk vilje til at holde live i den økonomiske genopretning. Derudover er udsigterne til en vaccine også væsentlig bedre i dag, end de var for blot en måned siden.

Relaterede artikler