638.000 flere jobs i USA i oktober - beskæftigelsen nu steget uafbrudt i 6 måneder

I begyndelsen af krisen dykkede beskæftigelsen med 22 mio.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Nye tal fra USA viser, at beskæftigelsen udenfor landbruget steg med 638.000 i oktober. Dermed tegner oktober sig for den sjette måned i træk, hvor beskæftigelsen stiger i USA. Der var før dagens of­fent­lig­gø­rel­se ventet en stigning på 593.000, og derfor overrasker beskæftigelsen til den lidt positive side. Selvom beskæftigelsen overrasker positivt i oktober, så står måneden alligevel med den laveste be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang i løbet af det seneste halve år. Flere elementer peger på, at farten er gået ud af genopretningen, om end retningen stadig er den rigtige. Fremgangen var størst i juni med næsten 5 mio. nye jobs.

Vi er vidne til en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på mere end 12 mio. på bare et halvt år. Det er en fuldstændig vanvittig jobvækst, men desværre bliver den overgået af dens diametrale modsætning, nemlig faldet op til. I begyndelsen af krisen dykkede beskæftigelsen med 22 mio. Derfor er beskæftigelsen stadig 10 mio. bagud de gode tider fra det amerikanske arbejdsmarked med den laveste arbejdsløshed i 50 år, som herskede inden krisen. Ikke alene er man kun omkring halvvejs oppe af hullet, men samtidig er farten også ved at dø ud i genopretningen, alt mens smitten stiger. Der skal ske noget, for at få genopretningen tilbage på sporet, som gerne skulle komme fra politisk side, men her tager præ­si­dentval­get imidlertid al opmærksomheden væk fra en ny hjælpepakke.

I dag er også offentliggjort ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten, som lander på 6,9% i oktober mod 7,9% i september. Den er en yderst positiv overraskelse, hvor der alene var ventet et fald til 7,6%. Dermed bevæger også ar­bejds­løs­he­den sig i den helt rigtige retning for sjette måned i streg efter at have toppet i april med 14,7%. Vi skal dog huske på, at ar­bejds­løs­he­den fortsat er håbløst høj og lød inden krisen på det laveste i 50 år med 3,5%. En høj arbejdsløshed i en rum tid risikerer at sætte langvarig skade på pri­vat­for­bru­get, som står for knap 70% af den amerikanske økonomi. Forbrugerne bærer en nøglerolle i at få amerikansk økonomi gennem coronakrisen. Derfor er dagens overraskende fald ekstremt glædeligt, selvom der stadig er mange arbejdsløse.

Fra politisk side har man i lang tid spejdet langt efter enighed om en ny hjælpepakke, som er bundnødvendig. Højaktuelt i disse dage er det amerikanske præsidentvalg, hvor pilen peger mod Joe Biden. Med andre ord ser et halvt års historisk jobvækst ikke ud til at have banet vejen for fire nye år i det Hvide Hus for Donald Trump. Set med økonomiske briller er det lige så vigtigt at rette blikket mod Kongressen, som heller ikke er afgjort endnu. Her går det i retning af en splittet Kongres mellem demokraterne og Republikanerne med flertal i hvert sit kammer. Det betyder, at man i amerikansk økonomi må kigge langt efter en ny stor hjælpepakke og det solide rygstød til økonomien, som kan blive nødvendig for fortsat og fornyet fart i den økonomiske genopretning. Og særligt med den seneste smit­te­ud­vik­ling truer et nyt tilbageslag, som dog ikke bliver lige så stort som i foråret.

Relaterede artikler