1,5 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

Nye tal viser, at 1.542.000 amerikanere søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i sidste uge.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Nye tal viser, at 1.542.000 amerikanere søgte om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i sidste uge. Selvom det fortsat er et enormt højt tal, så er det mindre end i sidste uge, som lød på 1,9 mio. Det ugentlige antal tilmeldinger er faldet uge for uge i de seneste 10 uger nu, som i starten af coronakrisen i marts bragede op i tæt på 7 mio. om ugen. Til sammenligning rundede man kun kortvarigt 650.000 personer om ugen, da det gik stærkest under finanskrisen. Med dagens tilføjelse betyder det, at der over de forgangne 12 uger er løbet op i mere end 44 mio. ansøgninger om understøttelse gennem systemet.

Ved første øjekast er en ny runde med le­dig­heds­til­mel­din­ger i millionklassen forfærdelig læsning, men der begynder at komme flere spæde positive knager at hænge hatten på. Herunder er det ugentlige antal le­dig­heds­til­mel­din­ger nedadgående i 10 uger nu, og samtidig er antallet af fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger bremset op, som betyder, at der også er amerikanere, som kommer i arbejde. I fredagens jobrapport så vi ligefrem, at steg beskæftigelsen steg i maj med 2,5 mio. De mere positive toner i en ellers mørk tid er dog langt fra ensbetydende med, at det er en risikofri fremtid, som økonomien går ind i. Tiden er i øjeblikket skrøbelig med flere ret så bombastiske risici, som ligger og lurer. Det kan være en eventuel 2. smittebølge, et privatforbrug i stampe eller nye markante be­skæf­ti­gel­ses­fald udenfor de i forvejen ramte brancher.

Antallet af personer, der melder sig som fortsat ledige, viser gode momenter for tredje uge i streg nu, og det bidrager til den spæde optimisme. Antallet at fortsatte ledige er stort set uændret på knap 21 mio., og det til trods for 1,5 mio. nye tilmeldinger, hvilket tyder på, at der altså også er personer som melder sig ud af ledighedskøen. Dog dækker tallene af fortsat ledighed alene frem til og med forrige uge og er dermed en uge forsinkede sammenlignet med nye le­dig­heds­til­mel­din­ger.

På trods af de mere positive toner, så kommer vi ikke udenom, at ar­bejds­løs­he­den aktuelt er på et alarmerende niveau. I fredagens jobrapport lød ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten på 13,3%, hvilket vi ikke kommer i nærheden af siden 1930’erne. Derfor er det afgørende over den kommende tid ikke så meget yderligere stigninger i ar­bejds­løs­he­den, men derimod i hvor lang tid den høje ledighed kommer til at vare ved. En markant risiko er at en vedvarende høj ledighed for alvor kan give et tilbageslag til pri­vat­for­bru­get og økonomien. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten 70% af den amerikanske økonomi, og kan være afgørende for, om det bliver en kort eller lang krise. Selvom det hele lige nu kan lyde meget dystert, så er vi fortsat fortrøst­nings­ful­de og forsigtige optimister med en kortvarig krise i sigte, om end den bliver ekstremt dyb.

Med danske briller er USA som økonomi kun blevet mere direkte interessant i kraft af, at USA nærmer sig titlen som vores største eksportmarked. Omkring 80.000 danske jobs er tilknyttet eksporten til USA. Vi skal dog huske på, at en stor del af vores eksport til USA består af medicin, hvilken er mindre følsom overfor uro. Der er dog ikke tvivl om, at vi forventer at se et tilbageslag i eksporten og drøje periodevise hug over den kommende tid.

Relaterede artikler