1,2 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

dagens tal er en af de mere positive overraskelser

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Nye tal viser, at 1.186.000 amerikanere søgte om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i sidste uge. Selvom det meget høje antal af le­dig­heds­til­mel­din­ger i USA fortsætter, som siden cronakrisens indtog har ligget på plussiden af 1 mio. om ugen, så er dagens tal en af de mere positive overraskelser. Der var forventet 1,4 mio. nytilmeldte ledige. I begyndelsen af coronakrisen var det ugentlige antal næsten oppe og nærme sig 7 mio. Til sammenligning lød de ugentlige nytilmeldinger til ledighed aldrig over 0,7 mio. selv i de værste uger under finanskrisen.

Sidste uge bød på det laveste antal ansøgninger om ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se i USA siden coronakrisen gjorde sit indtog og fejede benene væk under økonomien. Dagens tal må betegnes som en af de mere positive overraskelser, efter vi et par uger har måttet sande, at bedringen ellers var bremset betydeligt op. Inden vi får armene for højt op over hovedet, skal vi selvfølgelig passe på med at hænge glæden op på en enkelt uges tal, men vi kan godt kalde det for positivt.

Også i antallet af personer, der melder sig som fortsatte ledige, dvs. gentagne le­dig­heds­til­mel­din­ger, er der positive tegn at spore med fald. Antallet af fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger lyder på 16,1 mio. personer, hvilket er 911.000 færre i forhold til ugen før. Her steg antallet imidlertid ugen forinden, og med dagens tal er den seneste stigning blot neutraliseret. Da antallet toppede under coronakrisen, var det tæt på 25 mio. Tallene over fortsatte le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker over forrige uge, mens nye le­dig­heds­til­mel­din­ger dækker sidste uge.

I morgen lander den nye be­skæf­ti­gel­ses­rap­port, hvor det forventes, at beskæftigelsen i juli steg med 1,5 mio. Samtidig ventes ar­bejds­løs­he­den at falde til 10,5% mod 11,1% i juni. Mens en sprække af lys er potentialet for et lille fald i ar­bejds­løs­he­den, så er det store mørke, at vi formentlig fortsat taler om en to-cifret arbejdsløshed. Og en vigtig del for amerikansk økonomi bliver i den kommende tid, hvorvidt den høje arbejdsløshed kommer til at vare ved. Særligt med tanke på, at pri­vat­for­bru­get står for næsten 70% af amerikansk økonomi. I sidste uge fik vi BNP-tal fra USA for 2. kvartal, som viste et kvartalsvist fald på næsten 10%. Heraf pri­vat­for­bru­get for mere end ¾ af hele dykket i amerikansk økonomi. Det viser, hvilken enorm magt pri­vat­for­bru­get har for økonomiens velbefindende. Over den kommende tid vil øjnene især være rettet på smit­tespred­nin­gen samt en forestående ny hjælpepakke, som der i øjeblikket forhandles på livet løs om.

Tager vi danske briller på, så er vi blot blevet endnu mere direkte afhængige af, hvordan det går på den anden side af Atlanten. Omkring 80.000 danske jobs er tilknyttet eksporten til USA. En pointe er dog, at en stor del af vores eksport til USA består af medicin, hvilken er mindre følsom overfor økonomisk uro. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at den samlede eksport allerede har fået nogle mærkbare hug i forbindelse med coronakrisen. Og netop eksporten kan vise sig som en risikofaktor for dansk økonomi, og som kan holde den danske genopretning i kort snor.

Relaterede artikler