Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ny prognose: Danmark styrer mod højeste vækst i 27 år

Ny prognose: Danmark styrer mod højeste vækst i 27 år

8. oktober 2021
Gå til nyhedsoversigt

Vi opjusterer vores forventninger til dansk økonomi, som vi forventer vil vokse med 4,4% i år. Det vil i det tilfælde være den højeste vækst siden 1994. Til næste år forventer vi vækst på 3,1%. Det går godt i dansk økonomi, og farten er høj. I tillæg har slaget i 1. kvartal vist sig at være mildere end først antaget, mens væksten i 2. kvartal var kraftigere end først antaget. I 1. kvartal skrumpede økonomien således med -0,4% (mod tidligere -0,9%), mens væksten i 2. kvartal lød på 2,8% (mod tidligere 2,3%).

Danmark styrer aktuelt mod den højeste økonomiske vækst i 27 år. Økonomien brager simpelthen ud af coronakrisen. En del af det vækstmomentum, som blev skabt i forbindelse med genåbningen i foråret, ser ud til at være fortsat henover sommeren. Økonomien kører stadig med høj fart og bidrager til at hive årsvæksten op til det, som kan blive det højeste siden 1994. Det vil være en imponerende bedrift. Vi har i bund og grund set et bemærkelsesværdigt skifte, hvor økonomien er gået fra bakgear i starten af året til 5. gear på meget kort tid. Det sætter billede på coronatidens abrupte skifte i økonomiens hastighed.

De danske forbrugere står for en stor del af den danske genopretning. Forbruget er sparket i vejret i forbindelse med genåbningen og fortsætter altså med at vise stærke takter ind i 3. kvartal. Forudsætningerne for et højt forbrug er så absolut også til stede. Danskerne har både ophobet forbrugssult og ophobet milliarder på bankkontoen under coronakrisen. Danskerne fremstår ganske enkelt stadig velpolstrede trods en allerede kraftig stigning i forbruget, og det bidrager til potentialet for et fortsat højt forbrug. Også forbrugertrygheden er intakt, hvor forbrugertilliden aktuelt er på sit højeste niveau i 38 måneder.

Beskæftigelsen har oplevet en mærkbar fremgang og senest sat ny rekord. Således er der i dag mere end 50.000 flere i beskæftigelse end før coronakrisen. Det bidrager ikke alene til en større samlet lønsum, men resulterer også i en stor jobsikkerhed for den enkelte her og nu. Vi forventer yderligere beskæftigelsesfremgang i den resterende del af året, men i et noget langsommere tempo, som pandemien klinger af reducerer behovet for arbejdskraft knyttet til den. Fra starten af 2021 til slutningen af 2021 ser vi lønmodtagerbeskæftigelsen stige med 85.000. Til næste år forventer vi en stigning på knap 20.000.

Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen, og dansk økonomi udfordres aktuelt af kapacitetsudfordringer. Et tiltagende omfang af virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft samt materialer og udstyr. Det risikerer at sætte en bremse i væksten, og vi forventer da også, at dansk økonomi sætter farten ned, desto længere vi kommer ind i efteråret. Det ændrer dog ikke på vores hovedscenarie om stærk årsvækst i økonomien, som aktuelt styrer mod det højeste i 27 år. Det vil samtidig være naivt komplet at udelukke et nyt kort tilbageslag som følge af en virusmutation med ringere vaccineeffekt. Hertil er nye vækstprognoser aldrig længere væk end en revision af tidligere kvartaler.

Investeringerne bidrager også pænt til væksten, hvilket understøttes af pæn fremgang i både boliginvesteringer og erhvervsinvesteringer. Vi forventer, at investeringerne fortsat vil bidrage til dansk vækst til næste år. Også det offentlige forbrug bidrager positivt i år, hvilket skal ses i lyset af de øgede udgifter forbundet med coronapandemien. Det ser vi dog falde i 2022 og trække ned i væksten.

For boligmarkedet forventer vi tæt på uændrede priser i den resterende del af året. Til næste år forventer vi, at huspriserne vil stige med 3% og lejlighedspriserne med 2%.

Hele analysen kan læses her.