Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Salget i hoteller og restauranter steg 43% i sommermånederne

Salget i hoteller og restauranter steg 43% i sommermånederne

13. oktober 2021
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for virksomhedernes køb og salg i august. Tallene viser, at danske virksomheders salg (ekskl. energi) lå 1,2% højere i august end i juli. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene. Ser vi for de tre sommermåneder som helhed - juni, juli og august - lå salget 13% højere i forhold til de samme måneder i 2020.

Særligt restauranter og hoteller trækker gevaldigt op i tallene. Her steg salget i sommermåneder med hele 43% i forhold til de foregående tre måneder. Og salget er vel at mærke korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Sammenlignet med sommeren sidste år, så var salget desuden 14% højere i år. Ser vi dog i forhold til 2019, som står for tiden uden corona, så var salget i restauranter og hoteller stadig 9% lavere i år. Så selvom en massiv stigning i salget her til sommeren, så er man stadig ikke tilbage for uld skrue sammenlignet med inden krisen.

Sommeren har været præget af genåbnede forbrugsmuligheder og en indfrielse af ophobet forbrugssult. Det har været særligt kærkomment i hotel- og restaurationsbranchen, som står for et enormt sommerspring i omsætningen. Med genåbningen har danskerne således skruet gevaldigt op for forbruget på blandt andet restauranterne, og det har de tilmed gjort samtidig med, at det høje vareforbrug i detailhandlen fortsætter.

De danske forbrugere driver en stor del af væksten i dansk økonomi i øjeblikket, og vi forventer, at de kommer til at trække dansk økonomi op i højeste vækst siden 1994. Danskerne er velpolstrede med mange penge i banken, og det har givet et solidt udgangspunkt til at skrue op for forbruget, sammen med en massiv forbrugssult.