Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industriens produktion faldt i juni

Industriens produktion faldt i juni

6. august 2021
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske industriproduktion faldt med -4,3% i juni. Fraregner man medicinalproduktionen, som både fylder og svinger meget, er der fortsat tale om et fald, omend lidt mindre på -2,3%.

Industriproduktionen svinger meget fra måned til måned. Ser vi på de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder, så faldt produktionen blot -1,1%. Og ser vi bort fra medicinalindustrien, så er der ligefrem tale om et lille løft på 0,9%.

Det seneste månedsfald i industrien skal vi ikke tillægge nogen større betydning. Det går generelt rigtig godt i industrien, hvor produktionsniveauet er steget til rekordhøjder og for længst lagt krisen bag sig. Faktisk er det dybt imponerende takter, som vi ser fra industrien, der på meget kort tid har verfet coronakrisen af sig. Generelt har de vareproducerende erhverv været langt mindre ramte af krisen, og industritilliden er samtidig sendt i vejret på det seneste. De vareproducerende erhverv har som helhed været mindre omfattet af nedlukning og er generelt mindre kontaktintensive, og samtidig er der ligefrem skruet op for efterspørgslen her. En helt anden historie er der så om serviceerhvervene, som i højere grad stået for skud.

Til trods for det samlede fald i juni, så steg industriproduktionen i 8 ud af 12 underbrancher. Således skyldes tilbagegangen i juni især medicin og maskinproduktion. Medicin lever lidt sit eget liv, og tager vi et blik på maskiner, så er produktionen ligefrem løftet i de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre. Det fortæller tilsvarende en historie om, at der intet alarmerende er forbundet med det samlede fald i dagens tal.

Bagsiden af den imponerende industriproduktion som helhed gennem den seneste tid er, at flere industrivirksomheder melder om produktionsbegrænsninger, som især kan henføres til udfordringer med at finde arbejdskraft og materialer. Samlet set melder 6 ud af 10 industrivirksomheder om begrænsninger. De seneste tal viser, at 40% af virksomhederne oplever mangel på materialer, udstyr og lokaler, mens 36% melder om mangel på arbejdskraft. Dermed peger meget på, at de største udfordring for industrien i den kommende tid ikke er mangel på efterspørgsel, men derimod mangler i forbindelse med produktionen til at imødekomme den høje efterspørgsel. Det kan få væksten i industrien til at halte og smitte af på den samlede vækst i Danmark.