Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Stabilt detailsalg ovenpå rekordfald

Stabilt detailsalg ovenpå rekordfald

26. maj 2020
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,4% i april sammenlignet med marts. Den begrænsede stigning i april kommer ovenpå et rekordstort fald i marts, som bød på det største månedlige dyk i detailhandlen i statistikkens historie. Statistikken går i sin nuværende form tilbage til 2000. Set over de seneste to måneder som helhed er detailsalget i alt faldet med 4,2%.

De seneste måneder har gjort ekstremt ondt på mange danske butikker, men vi glæder os over, at det rekordstore fald i marts ikke blev udbygget i april. Vi forventer, at vi har set det værste for nu, hvor der med genåbning på menuen er udsigt til pæn stigning i detailsalget herfra.

Der er stor forskel på, hvordan detailvirksomhederne har oplevet de seneste måneder, hvor der ligefrem har været fremgang for en gruppe. For mens salget indenfor ”Beklædningsvirksomheder” falder igen i april og samlet set er droppet med 58% de seneste to måneder, så er handlen i ”fødevarer og andre dagligvarer” samt ”andre forbrugsvarer” steget med 0,9%. Det er et naturligt resultat af forskellen i hvilke butikker, der dels har været åbne, men også forbrug, som ikke kan skydes til længere ude i fremtiden. I sammenligningen på de enkelte områder er det væsentligt at hæfte sig ved, at der ikke er medtaget nethandel på udenlandske hjemmesider.

Et vigtigt holdepunkt er, at faldet i detailsalget primært er drevet af begrænsede forbrugsmuligheder - defineret ved samfundsmæssige begrænsninger med nedlukning såvel som begrænsninger af den individuelle frygt. Selvom det i sin ordlyd er ekstremt negativt, så er det på sin vis et stærkt lys i mørket, da vi på den baggrund forventer, at forbruget igen tager til i takt med, at begrænsningerne letter. Og det er allerede i gang, hvor vi ovenpå nedlukningen har oplevet, at den fulde detailhandel er genåbnet 11. maj, hvilket vi med al tydelighed forventer at kunne spore med fornyet stigning i detailhandlen i maj. Situationen havde været langt værre, hvis det manglende forbrug skete på baggrund af øget lyst til at hobe pengene op på kontoen, men det er ikke det, som er tilfældet.

Siden april er vi blevet klogere på virksomhedernes opfattelse af den økonomiske situation, og her vurderer detailvirksomhederne en væsentligt forbedret situation i maj. Det gælder både den nuværende omsætning samt den forventede omsætning. Det er direkte vand på møllen om, at der allerede i den nærmeste fremtid lurer bedre tider forude for den danske detailhandel.

Vi ser, at coronakrisen bliver ekstremt dyb, men også af korterevarende længde. En risiko er dog, at den aktuelle økonomiske nedtur for alvor sætter sig i lysten til at forbruge. I det tilfælde taler vi også om langt værre krise i dansk økonomi, som bliver af langvarig karakter. Sidste år udgjorde privatforbruget knap halvdelen af dansk BNP, og risikoen for et permanent lavere forbrug er bestemt til stede. Siden coronakrisen begyndte er ledighedskøen forlænget med knap 47.000, mens mere end 200.000 er sendt hjem med lønkompensation og en mere usikker fremtid, og det vil unægtelig smitte af på forbruget. Samlet set ser vi imidlertid, at forbruget og detailhandlen stiger over den kommende tid, men stabiliserer sig på et lidt lavere niveau, end inden krisen med et permanent tab for økonomien.