Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Nationalbanken går mod strømmen og hæver renten

Nationalbanken går mod strømmen og hæver renten

19. marts 2020
Gå til nyhedsoversigt

Nationalbanken har netop meddelt, at de hæver indskudsbevisrenten fra og med i morgen med 15 bps, så den nu lyder på -0,60% mod -0,75% før. Dermed indsnævrer Nationalbanken rentespændet overfor ECB, hvor indlånsrenten lyder på -0,50%.

Nationalbanken her varmet op til den her renteforhøjelse i et stykke tid, hvor man de seneste fem måneder har interveneret og købt kroner for at styrke kronen. Interventionslængden og omfanget har endda været det største siden 2016. Nu er tiden så kommet en renteforhøjelsen, da interventionerne alene har været i stand til at stabilisere kronen på et svækket niveau, men ikke ændre retning. Det kan virke paradoksalt i en tid, hvor centralbanker på stribe vælger at sænke renterne for at give en økonomisk håndsrækning til trængte virusramte økonomier. Men renteforhøjelsen kommer som følge af et svækkelsespres på kronen overfor euroen og ikke for at stramme pengepolitikken som sådan.

Den seneste tids hærgen af coronavirussen har sat de finansielle markeder i sving, hvor centralbanker på stribe har lempet finanspolitikken. Så sent som i dag sænkede Bank of England renten for anden gang på lidt over en uge. Herudover har vi også set FED sænke renten med sammenlagt 1%point.

En potentielt forestående rentesænkning fra ECB ville have minimeret rentespændet for Nationalbanken, men en rentenedsættelse er altså udeblevet fra ECB, hvor man i stedet har indført en række øvrige tiltag. Markedsforventningerne ligger samtidig relativt lavt for en kommende rentesænkning fra ECB. Derfor er der ikke udsigt til at få foræret lidt luft til den svækkede kronekurs som følge af en indsnævring af rentespændet. Og det får altså Nationalbanken ud i en selvstændig renteforhøjelse.

Kronen har handlet på noget nær det svageste i 18 år. Vi skal tilbage til september og oktober, hvor den danske krone gradvist blev svækket overfor euroen og har fastholdt det svækkede niveau siden. Blandt andet sænkede ECB i september renten med 10 bp. Nationalbanken fulgte med en tilsvarende rentesænkning, men ECB tilføjede differentierede rentesatser, som friholder en del af bankernes indlån mod negativ rente. Det fungerer i realiteten som en implicit renteforhøjelse. Med andre har Nationalbankens rentesænkning alt andet lige været mere markant end ECB’s, som bidrager til kronesvækkelse.