Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Mere arbejde og større lønpose i 3. kvartal

Mere arbejde og større lønpose i 3. kvartal

13. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen, antallet af præsterede arbejdstimer og lønposen steg i 3. kvartal.

Ifølge dagens tal steg beskæftigelsen med 0,3%, mens at antal præsterede arbejdstimer steg 0,7%. Vi hæfter os ved, at antallet af præsterede timer stiger mere end beskæftigelsen, hvilket betyder, at der trækkes stadig mere arbejdskraft ud af den enkelte i arbejde. Hertil er det særligt i den private sektor, at antallet af præsterede arbejdstimer øges. Det giver en indikation af, at der er fin efterspørgsel efter arbejdskraft i en dansk økonomi, som fortsat viser fornuftige takter trods uro udenfor landets grænser.

Ser vi på den samlede lønsum for lønmodtagerne, så kravlede den ligeledes op i 3. kvartal med en stigning op 0,1%. Det er ikke et imponerende tal, og faktisk den laveste kvartalsvise stigning siden 2013. En større betydning skal vi dog lægge i fortegnet, som viser fortsat fremgang, og lønsummen er nu steget i 25 kvartaler i streg. Det er knap så overraskende i takt med, at flere kommer i arbejde, og lige så lidt overraskende er det, at stigningen løjer af i takt med at beskæftigelsesstigningen også bremser op.

Den fortsatte stigning i beskæftigelsen og danskernes samlede lønpose bidrager til vores forventning om, at privatforbruget i højere grad vil bidrage til væksten i den kommende tid. Udover flere i arbejde og mere i løn, så opnår danske boligejere klækkelige rentebesparelser i denne tid. Det vil i et vist omfang blive omsat til forbrug. Danskerne er vel at mærke blevet mere forsigtige og har en større kærlighed for at spare op end tidligere, men forudsætningerne for et øget privatforbrug er bundsolid, og det er også her det største bidrag til dansk vækst skal komme i 2020.

Året går på hæld, og selvom beskæftigelsestoget er bremset op, så triller det fortsat fremad. Når året skal gøre op er vores forventning en samlet fremgang på 30.000. Det er lettere optimistisk men ikke urealistisk. Til næste år forventer vi, at yderligere 20.000 flere kommer i arbejde. Vi forventer således fortsat fremgang men i mindre fart end i de foregående år.