Ledigheden tæt på lavpunktet i 2008

Faldet i ledigheden er helt spektakulær. Mange har forladt ledighedskøen i 2021, og vi nærmer os lavpunktet i 2008.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 9.443 personer i december, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder at antallet af bruttoledige nu lyder på 70.900 personer, hvilket er det laveste siden 2008. December runder et vildt 2021 af for jobmarkedet, hvor brut­to­le­dig­he­den samlet er faldet med næsten 58.000 personer gennem året.

Le­dig­heds­pro­cen­ten dykker meget i december til 2,5% fra 2,8% måneden før. Ledigheden toppede i begyndelsen af coronakrisen på 5,4% og var inden krisen på 3,6%. Lavpunktet i 2008 var 2,4%, som vi altså nærmer os med hastige skridt og kan slå indenfor meget nær fremtid.

Faldet i ledigheden er helt spektakulær. Abnormt mange har forladt ledighedskøen i 2021, og vi nærmer os taktfast lavpunktet i 2008. Den hastigt skrumpende ledighedskø sætter en tyk streg under, hvor stærkt dansk økonomi er kommet igennem coronakrisen. Og økonomien drøner bare videre derudad uden at se sig tilbage. Det er vores klare forventning, at der er fortsat pil ned på ledigheden.

Beskæftigelsen er samtidig banket op i ny rekord og rundede i december for første gang nogensinde 2,9 mio. personer. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed er enormt glædeligt. Og det gælder både for økonomien samt for den enkelte, som kommer i arbejde, hvor ledighed kan være en økonomisk såvel som personlig belastning.

Der er imidlertid ingen roser uden torne og set med virk­som­he­der­nes briller har den lave ledighed den bagside, at mangel på arbejdskraft i høj grad er blevet et tema og ifølge mange virksomheder en begrænsning for produktionen. Ved den senest opgørelse for januar meldte i omegnen af 4 ud af 10 virksomheder om mangel på arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft ligger i en historisk kontekst på rekordhøje niveauer.

Dansk økonomi har det rigtig godt og er drønet ud af coronakrisen. Og faktisk går det så godt og farten så høj, at vores opmærksomhed om potentiel overophedning er taget til. Vi mener ikke, at vi står i en aktuel overophedning, men konturerne til begyndelsen er begyndt at tage form. Derfor er vores opmærksomhed også i højere grad blevet rettet mod en overophedning. Vi forventer dog, at tempoet i dansk økonomi drosler ned over den kommende tid, men med fortsat fremgang.

Relaterede artikler