Danskernes bankindlån er uændret i juni

Det giver os danskere en god og vigtig buffer til, når vi mærker den nye modvind.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danskernes bankindlån er fortsat på mere end 1 billion kr. i oktober

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskerne har over 1 billion kr. stående på helt almindelige bankkonti ved udgangen af juni – helt præcist 1.074mia. kr. Det er uændret i forhold til juni. Dermed ligger indlånet uændret efter fald i foregående måned og tæt på det rekordhøje niveau fra april på 1.077 mia. kr.

Med bankindlån på mere end 1.000 mia. kr. i juni fremstår danskerne samlet set yderst robuste. Det giver os danskere en god og vigtig buffer til, når vi mærker den nye modvind, der rammer os fra de kraftigste prisstigninger siden 1983 og stigende boligrenter.

Det er blevet dyrere at være dansker. Vi har dog samlet set en hel del at stå imod med, og det kan derfor betyde, at vi hen over sommeren vil se danskerne bruge af deres indestående på bankkontiene.

Den høje inflation udhuler købekraften og værdien af danskerne samlede bankindlån. Hvis vi korrigerer for de historisk høje stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne og opgør bankindlånet i dagens priser, så er bankindlånet ikke steget med 33 mia. kr. i juni sammenlignet med samme måned sidste år, som de faktiske tal viser, men er derimod faldet med 52 mia. kr. Det er ikke noget, som danskerne som sådan kan se på bankkontoen, men danskerne har dybest set mistet købekraft for deres bankin­de­stå­en­de.

Der er en række faktorer, som har trukket bankindlånet i hver sin retning. På den ene side har øget nominelt privatforbrug og den negative indlånsrente på almindelige bankkonti trukket ned i de samlede bankindlån. Det mere end modsvares dog af, at danskerne økonomisk set står rigtigt stærkt, hvor rekord mange er kommet i arbejde og mange derfor har oplevet, at lønningsposen er blevet større. Dertil har de stigende boligpriser gennem 2021 og i 1. halvår 2022 også haft en ikke uvæsentlig positiv betydning for danskernes bankkonto set under ét.

Dagens tal betyder, at hver voksne dansker i gennemsnit har 227.000 kr. stående på bankbogen. Dog vil den typiske dansker dog have et noget lavere beløb stående på bankkontoen. Det hænger sammen med, at indlånet langt fra er lige fordelt, og en lille gruppe sidder på en stor del af pengene.

Relaterede artikler