Virksomhedernes salg faldt i 2020 – men ikke alle var ramt lige hårdt

Ser vi fremad står servicesektoren desværre stadig en svær tid.

Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at virk­som­he­der­nes salg steg med 2,4 procent i december, tallene er sæ­son­kor­ri­ge­re­de. Det på trods af, at der i store dele af december var stramme restriktioner og høj smitte. Ser vi på udvalgte brancher som restauration og hotel, så faldt salget med 15,5 procent i december. Vi forventer, at virk­som­he­der­nes salg også vil ligge lavere end normalt de første måneder af 2021.

Samlet set har virksomhederne haft et salg, som var 1,5 procent lavere end i 2019, men tabene er langt fra fordelt ligeligt. Ser vi mod hoteller og restauranter har salget været næsten 32 procent lavere i 2020 end i 2019, og virksomheder inden for kultur, fritid og anden service havde et salg der var næsten 14 procent lavere. Ser vi mod detailhandlen undtaget motorkøretøjer, så har salget i 2020 været lidt over 4 procent højere i 2020 end i 2019.

Der er med andre ord stor forskel på, hvordan virksomhederne har klaret sig igennem Corona krisen. Virksomheder der har beskæftiger sig med salg af vare, særligt på nettet, har haft et nemmere år, da vareforbruget har være ekstraordinært højt. Det høje vareforbrug skyldes, at man ikke har kunne bruge penge på serviceydelser som følge af re­strik­tio­ner­ne og smit­tespred­ning. Af samme årsag har virksomheder i ser­vi­ce­sek­to­ren haft strenge kår igennem året.

Ser vi fremad står ser­vi­ce­sek­to­ren desværre stadig en svær tid, hvor re­strik­tio­ner­ne og smit­tespred­ning hæmmer salget. Det er dog vores forventning, at når økonomien igen åbner op, så vil vi se en god stigning i ser­vi­ce­for­bru­get. Danskerne har polstret tegnebøgerne under krisen, og det er ikke utænkeligt, at mange savner oplevelser i hverdagen, og der vil derfor være plads til at hæve forbruget i periode uden at sætte pri­va­tø­ko­no­mi­en over styr.

 

Relaterede artikler