Verdenshandlen holdes oppe af coronagoder

Verdenshandlen med varer er siden maj vokset med lidt over 20 procent.

Danske virksomheders humør forringet gennem 2019

Vi har den seneste tid set en kraftig stigning i verdenshandlen. Noget tyder på, at denne stigning til dels kan være båret af et midlertidigt overforbrug af coronagoder. Det giver en frygt for, at verdenshandlen vil falde tilbage igen, når forbrugerne har fået mættet deres behov for fladskærms-tv, hjem­me­kon­tor­s­ar­tik­ler og diverse andre artikler til hjemmet.

Verdenshandlen med varer er siden maj vokset med lidt over 20 procent. Det skal dog også ses i lyset af, at den kraftige stigning blandt andet sker på baggrund af det enorme dyk, som starten af coronakrisen bød på. På blot to måneder i marts og april faldt handlen med knapt 15 procent. Der har med andre ord været tale om en rivende udvikling i verdenshandlen på meget kort tid.

Et af kendetegnene for coronakrisen har været, at den særligt har ramt ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Vi har derfor set i flere lande, at forbrugerne i stedet har øget deres forbrug af varer. Derfor kan det tænkes, at den sidste tids stigninger i verdenshandlen til dels har været drevet af et kunstigt højt vareforbrug.

En af verdens store eks­port­na­tio­ner er Kina, og ser vi på den kinesiske eksport, så er der indikationer på, at forbruget af vare har været en stærk bidragsyder. Den kinesiske eksport kan inddeles i en lang række varegrupper, og samler vi varegrupper som elektriske apparater, møbler, kontormaskiner, tele­kom­mu­ni­ka­tions­ud­styr og diverse andre varer ender vi med et bredt udsnit af varer, som dækker alt fra ting til hjemmekontoret og hjem­me­un­der­hold­ning osv.

Det er tydeligt, at disse varer generelt bidrager meget til den kinesiske eksport, og det har de også gjort den sidste tid. Coronagoderne stod i 4. kvartal for 3/4 af den samlede vækst. Varegruppen er dog meget bred, og dækker alt fra kampvogne til parykker – så det er ikke et bevis for, at den nuværende stigning kun er præget af coronakrisens udvikling, men det indikerer dog, at det har givet en hjælpende hånd.

Når forbrugerne på et tidspunkt har fået mættet deres behov af hjem­me­kon­tor­s­ar­tik­ler, hjem­me­un­der­hold­ning osv., kan vi altså potentielt stå overfor en stilstand i verdenshandlen, da der ikke længere nødvendigvis vil være den samme va­re­ef­ter­spørgsel.

Denne tendens vil yderligere kunne forstærkes, når økonomierne igen åbner op, og forbrugerne igen får mulighed for at bruge penge på serviceydelser. Derfor er det vores forventning, at vi i en periode vil se forbrugerne prioritere serviceydelser højere på bekostning af vareforbruget. Alt i alt er det altså ikke entydigt, at den nuværende vækst i verdenshandlen med varer vil fortsætte. Medmindre andre varegrupper end coronagoderne overtager væksten.

Hele analysen kan læses her

Analysen er bragt i Jyllands-Posten Finans 22. Marts

Relaterede artikler