Skatterådet forhøjer populært befordringsfradrag i 2022

Benzinen er blevet dyrere det seneste år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

I en netop offentliggjort pres­se­med­del­el­se har Skatterådet meddelt, at de forhøjer ki­lo­me­tertak­sten på det populære be­for­drings­fradrag fra 1,90 kr. til 1,98 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen uanset transportform. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også forhøjet fra 0,95 kr. til 0,99 kr. Der er fortsat intet fradrag at hente for de første 24 km man pendler mellem ens hjem og arbejdsplads. Det er især de stigende benzinpriser, som får Skatterådet til at sætte ki­lo­me­tertak­sten op, og som altså har indvirkning på danskernes be­for­drings­fradrag.

Skatterådet forhøjer ki­lo­me­tertakt­sten på be­for­drings­fradra­get i 2022. Det betyder, at pendlere, som har længere end 12 km til deres arbejdsplads får dækket en større del af regningen til næste år. Benzinprisen er da også braget op de seneste måneder, og ligger p.t. på et rekordhøjt niveau, hvor en liter benzin koster 14,3 kr. Man skal dog huske, at man kan få be­for­drings­fradrag uanset, om man pendler med bil, tog, bus eller cykel.

For et år siden kostede en liter benzin 11,2 kr.*, mens den i dag koster 14,3 kr*. Stigningen betyder, at en familie der kører 20.000 km om året i deres bil skal af med ca. 2.800 kr.** mere om året. Det giver derfor rigtig god mening, at Skatterådet hæver ki­lo­me­tertak­sten som bruges til beregning af be­for­drings­fradra­get.

En højere kilometertakst giver især pendlere med langt til deres arbejdsplads et større be­for­drings­fradrag. Det er personer bosat i vest- og sydsjællandske kommuner, som pendler længst ifølge Danmarks Statistik. De tilbagelægger i gennemsnit 62 km om dagen, når de skal frem og tilbage mellem deres bopæl og arbejdsplads.

* Kilde: Drivkraft Danmark. Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 22 km pr. liter benzin.

Relaterede artikler