Salget i hoteller og restauranter steg 43% i sommermånederne

Sommeren har været præget af genåbnede forbrugsmuligheder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for virk­som­he­der­nes køb og salg i august. Tallene viser, at danske virksomheders salg (ekskl. energi) lå 1,2% højere i august end i juli. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene. Ser vi for de tre sommermåneder som helhed - juni, juli og august - lå salget 13% højere i forhold til de samme måneder i 2020.

Særligt restauranter og hoteller trækker gevaldigt op i tallene. Her steg salget i sommermåneder med hele 43% i forhold til de foregående tre måneder. Og salget er vel at mærke korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Sammenlignet med sommeren sidste år, så var salget desuden 14% højere i år. Ser vi dog i forhold til 2019, som står for tiden uden corona, så var salget i restauranter og hoteller stadig 9% lavere i år. Så selvom en massiv stigning i salget her til sommeren, så er man stadig ikke tilbage for uld skrue sammenlignet med inden krisen.

Sommeren har været præget af genåbnede for­brugs­mu­lig­he­der og en indfrielse af ophobet forbrugssult. Det har været særligt kærkomment i hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, som står for et enormt sommerspring i omsætningen. Med genåbningen har danskerne således skruet gevaldigt op for forbruget på blandt andet restauranterne, og det har de tilmed gjort samtidig med, at det høje vareforbrug i detailhandlen fortsætter.

De danske forbrugere driver en stor del af væksten i dansk økonomi i øjeblikket, og vi forventer, at de kommer til at trække dansk økonomi op i højeste vækst siden 1994. Danskerne er velpolstrede med mange penge i banken, og det har givet et solidt udgangspunkt til at skrue op for forbruget, sammen med en massiv forbrugssult.

Relaterede artikler