Salget i hotel- og restaurationsbranchen steg i sommer med 25%

Genåbning og den større normalitet smitter af på de steder, som coronakrisen har ramt allerhårdest.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for virk­som­he­der­nes køb og salg i juni og juli. Tallene viser, at danske virksomheders salg (ekskl. energi) lå 1% højere i som­mer­må­ne­der­ne juni og juli sammenlignet med de to foregående måneder, april og maj. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene for virk­som­he­der­nes salg. Sammenlignet med de samme måneder sidste år, så var salget 13% højere i år. Og ser vi på salget i forhold til 2019, altså før coronakrisen, så solgte danske virksomheder for 11% mere i juni og juli i år. Der er dog stor forskel mellem de enkelte erhverv i udviklingen i salget.

Retter vi blikket på de danske hoteller og restauranter, hvor coronakrisen har været særlig hård, så steg salget i de juni og juli med intet mindre end 25% sammenlignet med de to foregående måneder, når der tages højde for sæson. Sammenlignet med de samme to måneder sidste år, lå salget i år 16% højere i år. Ser vi på salget i forhold til 2019, altså før coronakrisen, så lå salget i år dog fortsat -16% lavere.

Sommeren har været præget af genåbning og en ophobet forbrugssult hos forbrugerne, som har været kærkommen i hotel og re­stau­ra­tions­bran­chen, der står for det klart største spring i omsætningen. Det er glædeligt, at genåbning og den større normalitet smitter af på de steder, som coronakrisen har bidt allerhårdest. Vi må dog også huske på, at der har været en hel del at indhente, så om­sæt­nings­hop­pet er ventet og nødvendig. Og sammenlignet med før krisen, så er der endnu en del at hente. Det vidner om, at det bestemt ikke er alle som er tilbage for fuld skrue, hvor særligt turisterne fortsat mangler. Der er og bliver væskende sår, som skal heles efter en forfærdelig tid i store dele af branchen.

Det er positivt, at danskerne skruer op for forbruget i forbindelse med genåbningen. Selvom det ikke er overraskende, så er det en fin bekræftelse. De seneste måneders stigning levner derfor et håb forude, og potentialet for yderligere stigning i klart i live. Danskerne er velpolstrede, hvilket giver et solidt fundamentet for at skrue op for forbruget, og forbrugssulten er intakt. Hertil ligger forventningen og et stort potentiale fra, at turismen igen kommer op i gear.

Relaterede artikler