Salget fordoblet i restauranter og hoteller på to måneder

Salget er dog fortsat 25% under niveauet før krisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at virk­som­he­der­nes salg ekskl. energi var stort set uændret i maj sammenlignet med måneden før med et fald på -0,3%. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Bag det tæt på uændrede salg hos virksomhederne under ét gemmer der sig dog store forskelle mellem de forskellige erhverv.

Retter vi blikket på de danske hoteller og restauranter, hvor coronakrisen har ramt særligt hårdt, så steg salget i maj med intet mindre end 34% i maj. Og det kommer desuden i forlængelse af en stigning i april på 52%.

Høj­desprin­ge­ren i salget er med længder hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, og vi kan med de nye tal i hånden konkludere, at salget på to måneder er mere end fordoblet. Vi skal dog huske på, at den markante stigning sker fra et lavt salgsniveau og i forlængelse af en stor grad af nedlukning i erhvervene i begyndelsen af året ovenpå vinterens høje smitteniveau. Så genåbningen har givet ny medvind, men samtidig er salget i maj fortsat 25% under det niveau, som der herskede, inden coronakrisen ramte for mere end et år siden.

Der er imidlertid intet overraskende i det øgede salg og forbrug i den del af økonomien i forlængelse af genåbningen, og man kunne egentlig have sat næsen op efter en endnu større stigning. Dagens tal viser, at salget for hoteller og restauranter i maj fortsat var langt fra et mere normalt niveau. En egentlig ketchupeffekt lader endnu vente på sig.

Det positive er det giver et billede af, at danskerne skruer op for forbruget i forbindelse med genåbningen. Selvom det ikke er overraskende, så er det en fin bekræftelse. De seneste måneders stigning levner derfor et håb forude, og vi er ikke i tvivl om, at tallene fortsat vil vise stigende tendens over den kommende tid. Danskerne er velpolstrede, hvilket giver et solidt fundamentet for at skrue op for forbruget, og forbrugssulten er intakt. Vi forventer en mere langvarig effekt med et øget salg spredt ud over flere måneder.

Industri og transport steg i maj med henholdsvis 2,3% og 4,1% i forhold til april, mens bygge og anlæg samt detailhandel faldt med henholdsvis 4,5% og 2,3%.

Relaterede artikler