Retning mod det laveste antal tvangsauktioner i 14 år

Vi forventer, det lave antal tvangsauktioner fortsætter.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 117 tvangs­auk­tio­ner i september, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er et mindre fald i forhold til august, hvor der var 124 tvangs­auk­tio­ner. De små ændringer fra måned til måned ændrer dog ikke på det overordnede billede af, at niveauet for tvangs­auk­tio­ner er ekstremt lavt.

Årets første ni måneder har sammenlagt budt på 1.071 tvangs­auk­tio­ner, hvilket er det laveste i 14 år. Sidste år bød på 1.611 tvangs­auk­tio­ner i samme periode, mens 2019 bød på 1.621 tvangs­auk­tio­ner i samme periode. Da det gik værst for sig efter finanskrisen, der toppede antallet af tvangs­auk­tio­ner i 2010, hvor det års første ni måneder bød på næsten 4.000 tvangs­auk­tio­ner.

Med dagens tal peger antallet af tvangs­auk­tio­ner mod det laveste niveau siden 2007. Normalvis ville antallet af tvangs­auk­tio­ner stige i kølvandet på en krise, men det modsatte er sket i denne ombæring. Det skyldes, at boligejerne i bund og grund har det rigtig godt. De viser bedste betalingsevne i 13 år, og beskæftigelsen er rekordhøj efter et midlertidigt dyk, da krisen rasede på sit højeste. Hertil har vi også haft et boligmarked, hvor både priser og handler er skudt i vejret. Det har gjort boligerne let omsættelige, og det gør det alt andet lige lettere at sælge sin bolig, hvis der opstår problemer med at betale terminen.

Skuer vi ud i fremtiden, så forventer vi, at det lave antal tvangs­auk­tio­ner, som har præget det seneste år, fortsætter. Der vil stadig være gang i boligmarkedet, selvom farten aftager, hvor restancerne (som er første tegn på be­ta­lings­pro­ble­mer blandt boligejerne) samtidig er meget lave, og det vil tilsammen holde tvangs­auk­tio­ner­ne i kort snor.

Relaterede artikler