Rekordstor stigning i beskæftigelsen

Der er for alvor kommet medvind til dansk økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 16.020 personer i april, når der tages højde for sæson. Det betyder, at beskæftigelsen er steget de seneste tre måneder med i alt 24.400 personer. Samtidig justeres fremgangen i marts op med næsten 1.500 personer. Det betyder, at der med dagens tal er knap 2.787.000 lønmodtagere beskæftiget i Danmark. Inden krisen var lige 2.801.000 i beskæftigelse.

Det her er helt vanvittige tal, og der er for alvor kommet medvind til dansk økonomi. April slår tilmed sidste års genåbningshop, og stiger med det højeste nogensinde registreret i statistikken. Så vi kan altså konstatere en ny rekord. Jeg havde klart forventet en stigning, men i den her stør­rel­ses­or­den havde jeg ikke turde drømme om.

Genåbningen har åbnet for sluserne igen, hvor beskæftigelsen har fundet et yderst solidt momentum med tre måneders uafbrudt fremgang. Foruden genåbningen udmærker april sig også med den markante økonomiske saltvand­s­ind­sprøjt­ning fra feriepengene, som ramte danskernes i forvejen bugnende bankkonti. Det har og vil give forbruget vinger og øge efterspørgslen efter arbejdskraft.

Med dagens tal i hus er beskæftigelsen fortsat 14.000 lavere sammenlignet med inden krisen. Inden krisen ramte, slog beskæftigelsen rekord i februar sidste år. I begyndelsen dykkede beskæftigelsen med 78.000 personer på bare tre måneder, men er siden gået frem i 9 ud af 11 måneder med i alt 64.000. Der er således fortsat et mærkbart hul fra krisens initiale slag, som skal lappes.

Med til den flotte be­skæf­ti­gel­ses­hi­sto­rie i dagens tal hører, at den største fremgang i beskæftigelsen i april er at finde indenfor det offentlige, særligt indenfor sundhed. Men også byggeriet og er­hvervs­ser­vi­ce opnår pæn fremgang.

Ser vi på det i et større cor­ona­kri­se­per­spek­tiv, så er der stor forskel på, hvordan de enkelte brancher har oplevet krisen som helhed. De hårdeste hug finder vi inden for hoteller og restauranter, kultur og fritid samt handel og transport, som fortsat ligger mærkbart lavere sammenlignet med før krisen, hvilket er i forlængelse af, at det også er her, hvor nedlukninger samt smittefrygt har været særligt udpræget. Omvendt er beskæftigelsen i dag højere i byggeriet samt indenfor sundhed, hvilket blandt andet skal ses i lyset af det buldrende boligmarked med danskernes rivende lyst til at købe og justere på boligen, samt coronakrisens påvirkning på sund­heds­væ­se­net.

Vi er over den kommende tid fortsat optimistiske for dansk økonomi og for beskæftigelsen, hvor dansk økonomi vil løfte sig med stærkeste kvartalsvise vækst i 15 år, og beskæftigelsen fortsat vil vokse. Den videre genåbning ser ud til at køre på skinner uden de store udfordringer, og danskerne lader til at være købelystne og købestærke. Samtidig er vac­ci­neud­rul­nin­gen kommet langt, hvilket letter pandemiens greb om samfund og økonomi.

Mere friske tal, som går længere end april, vidner om et fortsat fremad­stormen­de jobmarked. Jobopslagene brager fortsat frem, hvor maj satte rekord, og det vidner om en markant efterspørgsel efter arbejdskraft. Samtidig viser ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et i tillæg yderligere fremgang. Tallene viser, at antallet af personer tilmeldt ledighed er faldet med omkring 20.000 siden slutningen af april.

Relaterede artikler