Rekordmange stillingsopslag i november

Beskæftigelsen i Danmark er i forvejen rekordhøj, og vi forventer, at den stiger yderligere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Nye tal fra Jobindsats viser, at der i november blev slået 35.537 nye stillinger op. Det er rundt regnet 2.500 flere end måneden før. Antallet af nye jobopslag er med længder det højeste, der nogensinde er registreret for en november måned. Den hidtidige rekord stammer tilbage fra 2007 med under 26.000. Tager vi højde for sæson, så slår antallet af nye stillinger i november desuden rekord set for alle årets måneder. Og vi taler her om en statistik med 18 års historik.

En meget frisk melding fra det danske jobmarked viser, at der fortsat er fuld drøn på med historisk mange nye stil­lings­op­slag. Beskæftigelsen i Danmark er i forvejen rekordhøj, og vi forventer, at den stiger yderligere. På uhyre kort tid er vi gået fra, at coronakrisen lå som en tung dyne henover dansk økonomi til en nu spilvågen økonomi, der slår rekorder til højre og venstre.

Den høje ar­bejds­kraf­t­efter­spørgs­len kommer ad to veje, hvor den ene er det stærke økonomiske momentum i dansk økonomi, mens den anden er beskæftigelsen knyttet op på cor­o­na­pan­de­mi­en. Der er blandt andet stærke takter i stil­lings­op­sla­ge­ne i november indenfor bygge og anlæg, industrien og i trans­port­sek­to­ren. I tillæg er der så i november skruet ekstra op for jobopslagene indenfor sundhed, som slår rekord i jobopslag, som kan hænge tæt sammen med den højere testkapacitet, hvor pandemien igen trækker på arbejdskraften.

Der er i dag 80.000 flere i arbejde sammenlignet med før coronakrisen. Samtidig er ledigheden trykket ned til det laveste siden 2008. Og for både beskæftigelse og ledighed peger det i retning af mere af det samme med flere i arbejde og færre i ledighedskøen. Samtidig er det også med til at få nogle af dem med den laveste tilknytning til ar­bejds­mar­ke­det i arbejde. Antallet a langtidsledige er faldet mere end 14.000 siden foråret, hvor den toppede under coronakrisen.

De mange jobopslag er imidlertid ikke en lutter succeshistorie set gennem virk­som­he­der­nes linse. Manglen på arbejdskraft er tiltaget, hvor de seneste tal fra Danmark Statistik viser, at 4 ud af 10 virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og det gør sig gældende for både bygge-, service og in­du­stri­virk­som­he­der­ne. Med de seneste al for jobopslagene i hænderne er der ikke udsigt til, at manglen på arbejdskraft damper af lige foreløbig.

Relaterede artikler