Rekordmange nye stillingsopslag i maj

For tredje måned i træk blev der slået mere end 30.000 nye stillinger op.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 36.832 nye stillinger op i maj. Det er det højeste nogensinde registreret i statistikken, som går tilbage til 2004. De seneste tre måneder har antallet af nye stil­lings­op­slag ligget over 30.000, hvilket vi ikke tidligere har været vidne til før. Også i april blev der slået rekord i antal nye stil­lings­op­slag, men den rekord holdte altså kun en måned, indtil maj slog til med 13% flere nye stil­lings­op­slag.

Til sammenligning blev i gennemsnit slået knap 22.000 stillinger i om i 2020. Ser vi over en længere periode blev der i 2015-2019 slået 19.500 stillinger op om måneden i gennemsnit. Dermed ligger det aktuelle niveau betragteligt højere end det, som vi normalt ser.

Det er meget voldsomme tal, som ar­bejds­mar­ke­det præsterer for os i øjeblikket. For tredje måned i træk bliver der slået mere end 30.000 nye stillinger op, hvilket vi aldrig før har været vidne til før i statistikkens 17 årige historik. Der er sket en helt vild udvikling i for­års­må­ne­der­ne efter den noget triste vinter med høj smitte og nedlukning.

Der er virkelig kommet tryk på ar­bejds­mar­ke­det, hvor genåbning og for­års­op­ti­mis­me sætter sit tydelige aftryk på efterspørgslen efter arbejdskraft, som tilmed er krydret med feriepengene. Som udgangspunkt er det her fantastiske tal og vidner om, at der er markant fremgang i dansk økonomi forude. Men det forudsætter, at virksomhederne også kan få besat de mange ledige stillinger. Flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og det kan i sidste ende forhale genopretningen og skabe ka­pa­ci­tets­ud­for­dring i økonomien. Jeg ser på ingen måde, at muren er ramt endnu overhovedet, da de mange stillinger bærer præg af et efterslæb fra coronakrisen. Men det her bliver tal, som vi kommer til at holde et skarpt øje med den kommende tid, da et potentielt vedvarende højt antal stil­lings­op­slag og ubesatte stillinger ikke er roser uden torne.

Der er i dag også offentliggjort tal for antallet af åbne stillinger, som i maj ligeledes slår ny rekord med 64.051 stillinger. Det er en stigning på mere end 6.000 i forhold til april, som i sig selv var rekord med knap 58.000 åbne stil­lings­op­slag. Det indikerer et stort tryk på ar­bejds­mar­ke­det og ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgs­len.

Den massive efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at manglen på arbejdskraft er tiltagende. I de seneste tal fra Danmarks Statistiks månedlige spørgerunde fremgår det, at 34% af byg­ge­virk­som­he­der­ne oplever mangel på arbejdskraft, mens det var 25% i april. Sidste sommer lød det på 11%. Niveauet er nu oppe på det, som vi så i 2017 og 2018, men endnu fortsat langt fra tiden op mod finanskrisen. Også hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er manglen på arbejdskraft mærkbart tiltaget. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som er de mest coronaramte erhverv, melder 19% om mangel på arbejdskraft mod 14% sidste måned. I sommer var det 6%. Den tiltagende mangel på arbejdskraft skal ses i lyset af en markant ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen af restauranter og caféer kombineret med, at potentielle medarbejdere også er attraktiv arbejdskraft som podere og lignende i forbindelse med cor­o­na­pan­de­mi­en. Niveauet er nu lige så højt som før krisen.

Ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at ledigheden er braget ned siden midten af februar. De seneste tal tæller til og med i søndags, hvor 130.365 var tilmeldt ledighed i Danmark. Det er lavere end før krisen og et fald på næsten 50.000 i forhold til midten i februar. Der har med andre ord været et rivende fald i antallet af ledige. En del af faldet skyldes sæson, da ledigheden typisk falder gennem foråret, men genåbning og for­åro­p­ti­mis­men har bestemt også sin berettigelse i det markante ledighedsfald.

Dansk økonomi står overfor kraftig vækst i de kommende kvartaler, som vil byde på den højeste kvartalsvise vækst i 15 år, når vi ser bort fra sidste års udsving. Stærke nøgletal for økonomien strømmer ud i den her tid, og vi er ikke færdige med at blive forkælede af økonomisk fremgang. Genåbningen er stadig over os, og vi forventer, at ket­chu­p­ef­fek­ten bliver mere langtrukken end kortvarig. Vi skal huske på, at den stærke vækst kommer ovenpå en trist periode for dansk økonomi, som er skrumet i tre ud af fem foregående kvartaler som følge af coronakrisen. Så fremgangen er også bidende nødvendig.

Relaterede artikler