Rekordmange nye stillingsopslag i april

Der er en rivende fart på arbejdsmarkedet i øjeblikket.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 32.460 nye stillinger op i april, hvilket er det højeste nogensinde registreret i statistikken, som går tilbage til 2004. Dermed fortsætter det meget høje antal nyopslåede stillinger, som allerede i marts skød i vejret med 32.089 nye stillinger.

Til sammenligning blev der i januar og februar slået omkring 22.000 stillinger op, hvilket også var gennemsnittet for månederne i 2020. I 2019, som tegner tiden inden coronakrisen, blev der i gennemsnit slået omkring 21.500 stillinger op hver måned. Med andre ord har de seneste måneder budt på et omfang af nyopslåede stillinger, som i runde tal er 50% højere end normalt.

Der er en rivende fart på ar­bejds­mar­ke­det i øjeblikket, hvor nye stil­lings­op­slag kort og godt satte ny rekord i april. Det er imponerende og vidner om for­års­op­ti­mis­me med genåbning, som med stor kraft er i gang med at skyde dansk økonomi i fart efter en trist vinter. Det her er fantastiske tal, og vi vil se samme tendens i be­skæf­ti­gel­ses­tal­le­ne over den kommende tid, som vi forventer kommer til at vise mærkbar fremgang.

Der står genåbning på menuen, og vi forventer, at de kommende kvartaler vil byde på den stærkeste vækst i dansk økonomi i 15 år, hvis vi ser bort fra sidste års massive coronaudsving. Det synes dagens tal kun at bekræfte, som lægger sig i strømmen af andre positive nøgletal for dansk økonomi. Genåbningen er fremrykket, en del feriepenge er i gang med at blive omsat til forbrug, beskæftigelsen er stigende, ledigheden er faldende og er­hverv­stil­li­den rammer sit højeste i 23 måneder. Vi går meget bedre tider i møde. Dog sker det ovenpå et markant slag fra coronakrisen, og vi er stadig i gang med at lappe hullet. Vi forventer, at dansk økonomi er tilbage på niveauet fra inden krisen, når vi nærmer os årets afslutning.

De daglige ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at ledigheden braget ned siden midten af februar. De seneste tal tæller til og med i torsdag, hvor 140.786 var tilmeldt ledighed i Danmark. Det er næsten 37.000 færre end midt i februar. En del af faldet skyldes ren sæson, da ledigheden typisk falder gennem foråret, men genåbning og for­åro­p­ti­mis­men har bestemt også sin berettigelse i le­dig­heds­fal­det.

Der er i dag også offentliggjort tal for antallet af åbne stillinger, som i april ramte 57.611, hvilket ligeledes er ny rekord. Det er en stigning på næsten 50% en for blot to måneder siden, hvilket indikerer et større tryk på ar­bejds­mar­ke­det og ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgs­len, og den massive efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at manglen på arbejdskraft er let tiltagende. Lidt flere virksomheder er således igen begyndt at melde om mangel på arbejdskraft. I de seneste tal fra Danmarks Statistiks månedlige spørgerunde fremgår det, at 25% af byg­ge­virk­som­he­der­ne oplever mangel på arbejdskraft i april. Det var i sommer 11%. Niveauet er dog fortsat lavere end i 2017 og 2018, men manglen er altså let tiltagende. Også hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er manglen steget. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som er de mest coronaramte erhverv, melder 14% om mangel på arbejdskraft i forhold til 6% i sommer.

Relaterede artikler