Producentpriserne stiger markant

Det kan på sigt betyde at virksomhederne må hæve priserne overfor forbrugerne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede pro­du­cent­pri­sin­deks for varer i september er steget med 19,0% sammenlignet med september måned sidste år. Det er den største årlige prisstigning siden 2007. Alene i september steg de med 5,1%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det). Det er således ikke for­bru­ger­pri­ser­ne, men kan derimod bruges som indikator for retningen, da virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger stiger. På hjemmemarkedet er priserne således steget med 34,4%, mens de på eks­port­mar­ke­det er steget med 7,4%.

Ka­pa­ci­tets­ud­for­drin­ger og flaskehalse i globale for­sy­nings­kæ­der har gjort det massivt dyrere for danske virksomheder at købe input til deres produktion og dermed dyrere at producere deres varer. Det er helt ekstreme og him­mel­flug­ten­de prisstigninger, som virksomhederne oplever i deres produktion i øjeblikket.

En ganske realistisk konsekvens er, at det på sigt kan betyde, at virksomhederne må hæve priserne overfor forbrugerne. Vi ser derfor de her tal som et tegn på, at der er udsigt til, at det bliver dyrere at være dansker. Det bliver dog helt afgørende, i hvor lang tid de højere pro­du­cent­pri­ser kommer til at vare ved, men det er altså ganske voldsomme tal det her.

Dagens tal kommer imidlertid ikke som den store overraskelse efter den mar­keds­ud­vik­ling, som vi har været vidne til de seneste måneder. Flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft og materialer både i Danmark og udlandet. Samtidig er energipriserne skudt i vejret og fragtraterne ligeså. Alt sammen bidrager til at danske producenters omkostninger vokser, hvilket gør det sværere for producenterne at undgå at sende omkostningerne videre via højere priser til de virksomheder, som sælger deres endelige produkter til forbrugerne.

For­bru­ger­pri­ser­ne har da også pilen opad for tiden. Således målte vi senest i september den største stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 2012. Dog har en stor del af de danske forbrugere været forskånet for prisstigninger, da pris­stig­nin­ger­ne først og fremmest har ramt forbrugerne gennem energi- og benzinpriserne. Ser vi fremad, og med udviklingen i pro­du­cent­pri­ser­ne in mente, så forventer vi, at pris­stig­nin­ger­ne vil ramme et bredere udsnit af varer, og derved også ramme flere danske familier på pengepungen.

Relaterede artikler