Pænt bilsalg i april - hver fjerde var en opladelig biltype

Det var især husholdningerne, som holdt sig tilbage under nedlukningen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Vi pendler længere – og har udsigt til at kunne trække mindre fra i skat

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i april blev solgt 17.306 personbiler til de danske husholdninger og virksomheder, når der tages højde for normale sæsonudsving. Salget af personbiler er dermed mindre end i marts måned, som dog også bød på en helt forventet ketchupeffekt i bilsalget. Selvom der er tale om færre solgte biler i april, så ligger bilsalget stadig højere end i januar og februar, hvor nedlukningen også ramte bil­for­hand­ler­ne.

Zoomer vi ind på tallene, så kan vi se, at det især var hus­hold­nin­ger­ne som holdt sig tilbage under nedlukningen i januar og februar, hvor bilsalget til virksomhederne og hus­hold­nin­ger­ne i modsætning til, hvad det plejer stort set var identisk. I januar og februar blev der således solgt 10.054 personbiler til virksomhederne, mens der blev solgt 10.414 personbiler til hus­hold­nin­ger­ne. I marts og april er det billede vendt tilbage til normalen, i takt med genåbningen, hvor der blev solgt 21.995 personbiler til hus­hold­nin­ger­ne og 14.925 personbiler til virksomhederne. Den mindre ketchupeffekt, som især fandt sted i marts, skal altså i nogen grad tilskrives hus­hold­nin­ger­ne.

Året startede skidt for bilsalget i forbindelse med nedlukningen, da smittefrygt og restriktioner be­svær­lig­gjor­de det at købe bil. I takt med genåbningen er bilsalget blomstret op, hvor især marts, men også april bød på et pænt bilsalg, hvor det især er de danske husholdninger, som er vendt tilbage. Det vidner om stærk købelyst og købekraft hos forbrugerne.

Bilsalget kan, udover genåbningen, i den kommende tid få hjælpende hænder fra danskernes stigende formuer og rekordstore bankindlån, hvor udbetaling af feriepenge og overskydende skat yderligere til. I tillæg betyder sidste års politiske aftale om fremtidens bilafgifter, at de senere års usikkerhed er væk, hvilket giver bilkøberne en større sikkerhed for deres privatøkonomi, når bilen skal udskiftes.

Fortsat fremgang for de opladelige biltyper

De sidste års gode takter for salget af opladelige biltyper fortsætter ind i 2021. Hver fjerde af de nyregistrerede biler i april var således en opladelig biltype, hvoraf hybridbiler stod for 18%, mens elbiler stod for 6%. I årets første 4 måneder er der solgt 14.325 hybrid- og elbiler, hvilket er 184% flere end de samme måneder sidste år. Og med fremtiden på plads for bilafgifterne, så er der grobund for, at salget af de opladelige biltyper fortsat vil opleve fremgang.

Relaterede artikler