Overnatningsbranchen fortsætter de gode takter i september

Udviklingen i branchen er dog todelt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Detailsalget buldrede videre med imponerende styrke i juli

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i september var godt 3.046.944 overnatninger på danske hoteller, vandrerhjem, feriecentre og campingpladser. Det er godt 800.000 flere overnatninger end i september måned sidste år, og betyder en fremgang på hele 35%.

September fortsætter altså tendensen fra de seneste måneder, hvor vi ser, at antallet af overnatninger peger opad i forhold til de samme måneder sidste år, hvilket er positivt. Inden vi får armene for højt op over hovedet, så skal vi huske på to ting. For det første, så er antallet af overnatninger stadig milevidt fra tiden før krisen, selvom der er fremgang at spore fra sidste år. For det andet, så er branchen i den grad delt, hvor cam­ping­plad­ser­ne faktisk klarer sig bedre end før krisen, mens hotellerne og van­drer­hjem­me­ne, og i nogen grad feriecentrene, lider.

September fortsætter de positive takter fra de foregående måneder for den danske over­nat­nings­bran­che, hvor det samlede antal overnatninger mere og mere smager af tiden før krisen. Det er bestemt glædeligt og kærkomment for en branche, som har været hårdt ramt. Det er dog især cam­ping­plad­ser­ne, som trækker fremgangen. Hoteller og vandrerhjem må fortsat spejde langt efter tiden før corona, hvor de fortsat lider under de manglende udenlandske gæster.

Dykker vi ned i tallene, ser vi med tydelig, at branchen er delt. I årets første ni måneder har cam­ping­plad­ser­ne haft 11,3 mio. overnatninger. Det er det højeste antal overnatninger siden 2008, hvis vi sammenligner med de samme måneder i tidligere år. Ser vi omvendt på hotellerne, så har de haft 7,9 mio. overnatninger i de første ni måneder af året. Ser vi bort fra sidste år, hvor antallet af overnatninger var lavere, så er det det laveste siden 2009, hvilket sætter en tyk streg under udfordringerne for hotellerne. Samme billede gør sig gældende for vandrerhjem og feriecentre, hvor de har flere overnatninger i årets første ni måneder sammenlignet med samme tid sidste år, men ses bort fra det, så skal vi tilbage til henholdsvis 2013 og før 1992 for at finde et lavere niveau.

Vi forventer, at den delte branche vil fortsætte i en rum tid endnu, hvor det vil være campingpladser og feriehuse, som vil trække det største læs, hvor hoteller, vandrerhjem og feriecentre fortsat vil lide under manglen på udenlandske gæster. Her kan de lempede in­drej­se­re­strik­tio­ner dulme noget af smerten, hvis det betyder, at de udenlandske gæster igen begynder at komme til landet. Omvendt betyder de lempede ud­rej­se­re­strik­tio­ner at nogle af de danske gæster i stedet rejser ud, og det trækker så i den stik modsatte retning.

Relaterede artikler