Nyt fald i langtidsledige

Med det høje tempo på arbejdsmarkedet ser vi nye fald forude i antallet af langtidsledige.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats og STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viser, at antallet af langtidsledige personer faldt med 2.679 personer i september. Det betyder, at der nu er 30.936 langtidsledige i Danmark. Antallet af langtidsledige er faldet mærkbart siden april, hvor den er gået tilbage med mere end 11.000 personer. Langtidsledige er her defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder.

Det er særdeles positivt, at vi ser lang­tids­le­dig­he­den falde på ny og ride med på den positive bølge med faldende ledighed og markant stigende beskæftigelse. Den høje fart på ar­bejds­mar­ke­det er med andre ord også med til at give indhug i den del af ledighedskøen, som har stået der i længst tid. Den fortsat høje fart på ar­bejds­mar­ke­det giver i tillæg en stærk tiltro på, at antallet af langtidsledige vil blive ved med at falde over den kommende tid. Vi må dog samtidig konstatere, at faldet kommer efter en ret så markant stigning i langtidsledige i begyndelsen af coronakrisen, hvor der er flere langtidsledige i dag end før krisen.

Før coronakrisen ramte lød antallet af langtidsledige på omkring 25.000, og der er dermed fortsat i omegnen af 6.000 flere langtidsledige end før krisen. Det er i modsætning til den samlede ledighed, som i dag er lavere end før krisen. På den baggrund er de lang­tids­le­di­ges andel af den samlede ledighed således også steget. Ifølge dagens tal udgør de i dag knap 32% af de ledige, mens det var tættere på 20% før coronakrisen ramte.

Med det høje tempo på ar­bejds­mar­ke­det ser vi nye fald forude i antallet af langtidsledige. Antallet af jobannoncer ligger tårnhøjt og slår månedsrekord på månedsrekord. Med andre ord er efterspørgslen efter arbejdskraft intakt, hvor der i september blev der slået over 35.000 stillinger op, som er det højeste for en september måned nogensinde. Det sker desuden i kombination med, at der i dag er generelt færre ledige hænder end før krisen.

Flere virksomheder melder mangel om på arbejdskraft. I byggeriet er andelen af virksomheder, som melder om mangel på arbejdskraft, 47% i oktober. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er det 34%, mens det i industrien er 38%. I sidste uge fik vi i tillæg tal for rekrutteringer, hvor de ansættende virksomheder svarer på, om den nyansatte lever op til alle ønskede kva­li­fi­ka­tio­ner. Her stiger andelen af ansættelser, som ikke lever op til alle kva­li­fi­ka­tio­ner, hvor de i 3. kvartal udgjorde 17% mod 11-12% i de foregående mange kvartaler. Men selvom det kan klinge negativt, at alle ønskede ikke er opfyldt, så er det særdeles positivt, at der i rigtig mange tilfælde alligevel findes et til­freds­stil­len­de match mellem arbejdsgiver og medarbejder. Det vil også bidrage til at give yderligere indhug i antallet af langtidsledige.

Relaterede artikler