Nyt fald i den danske erhvervstillid - men situationen langt fra sidste forårs

Nedlukningen gør ondt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid falder i februar til 92,4 fra 94,1 i januar. Det er anden måned i træk med fald i er­hverv­stil­li­den. De seneste to måneder er tilliden faldet med samlet -4,7 point. Der er dog en verden til forskel i forhold til foråret sidste år. Til sammenligning dykkede er­hverv­stil­li­den i april med knap -41 point, hvor den også ramte sit laveste nogensinde.

Nedlukningen de seneste måneder gør ondt, men er­hverv­stil­li­den fortæller også en tydelig historie om, at virksomhederne langt fra er lige så trængte som sidste forår. Ikke at den nuværende situation er spor nem, men flere forhold gør den mildere end ved sidste nedlukning. Økonomien og virksomhederne som helhed står mere mod­stands­dyg­tigt overfor perioder med øget smitte. Samtidig er der lysere tider forude med den delvise genåbning undervejs samt vac­ci­neud­rul­nin­gen, så jeg er optimist i en aktuel svær tid.

Det klart største fald ser vi indenfor detailhandlen, hvor situationen de seneste måneder har været enormt trykket. Her brager tilliden ned med hele -9 point, mens der for de øvrige erhverv alene er tale om fald på -1. Der er generelt en verden til forskel mellem erhvervene for, hvordan de seneste måneders nedlukning opleves. Således er store dele af ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, herunder restauranter, lukket ned, mens de fleste dele af detailhandlen ligeledes har været holdt lukket indtil på mandag. Og det er netop også indenfor service og detail, at tilliden er skudt i sænk.

Indenfor bygge og anlæg samt industrien er situationen markant anderledes og væsentligt bedre. Sammenligner vi med niveauet inden krisen, så er industrien samt bygge og anlæg er nogenlunde på niveau eller højere sammenlignet med før krisen. Og det ændrer dagens generelle fald ikke på.

Jeg er yderst fortrøst­nings­fuld om, at økonomien begynder at gå i fremgang igen nu, og at er­hverv­stil­li­den igen begynder at pege yderligere op over de kommende måneder. Der står genåbning på menuen men den nye politiske aftale. Omvendt vil et nyt skridt tilbage med ny delvis nedlukning som følge af eskalerende smitte resultere i et nyt alvorligt tilbageslag i er­hverv­stil­li­den. Det skal undgås.

Relaterede artikler